Dezbaterea regională pentru discutarea soluțiilor propuse de modificare a reglementărilor privind finanțarea publică a activităților non-profit.

Dezbaterea regională pentru discutarea soluțiilor propuse de modificare a reglementărilor privind finanțarea publică a activităților non-profit.

Asociația Centrul pentru Legislație Non-profit are onoarea de a vă invita la Dezbaterea regională pentru discutarea soluțiilor propuse de modificare a reglementărilor privind finanțarea publică a activităților non-profit. Dezbaterea va fi organizată la Cluj Napoca în data de 14 mai, Hotel Melody Central- Piața Unirii 29, în intervalul orar 10.00 – 14.00. Prin acest eveniment ne propunem să inițiem un dialog între autoritățile locale și reprezentanții societății civile referitor la soluțiile propuse de îmbunătățire a reglementărilor privind finanțările publice acordate în baza Legii 350/2005, Legii 34/1998 și a OG 51/1998.

 

Cercetarea derulată pentru evaluarea mecanismelor de finanțare a activităților nonprofit (Raport-evaluare-mecanisme-finantare;Raport analiza legislatie) a relevat necesitatea propunerii de modificări legislative pentru:

  • Legea nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general și alte acte normative specifice
  • Legea 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează şi administrează unități de asistență socială
  1. O.G. 51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor şi acțiunilor culturale

Astfel, ne-ar onora să faceți parte grupurile de lucru care vor dezbate și îmbunătăți propunerile de modificare a mecanismelor de finanțare publică a activităților nonprofit existente în România. Dezbaterea va conține trei secțiuni tematice în care vor fi analizate propunerile de modificare ale celor trei mecanismele de finanțare publică la care vor participa reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale și ai autorităților publice locale.

 

În cadrul dezbaterii va fi prezentat și raportul național “Finanțarea publică a activităților nonprofit ”, o analiză exhaustivă a mecanismelor de finanțare publică pentru activități non-profit aplicate atât la nivelul administrației publice centrale, dar și locale și va fi lansată platforma online dedicată finanțărilor publice a activităților nonprofit, prin care reprezentanții societății civile au acces gratuit la informații despre autoritățile publice finanțatoare, beneficiarii finanțărilor, domeniile, contractele de finanțare. De asemenea vor fi prezentate analize ale finanțărilor publice pentru activități nonprofit acordate în regiunile Nord-Vest și Centru.

 

Vă rog să ne confirmați până pe 10 mai disponibilitatea participării la dezbaterea privind mecanismele de finanțare publică a activităților nonprofit la adresa de mail claudia.petrescu@clnr.ro sau prin completarea formularului on-line de înscriere (Formular inscriere).

 

Sursa: clnr.ro

)