Consilier superior - Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj

6 februarie 2019

Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă determinată a funcției publice de execuţie, temporar vacante de consilier, grad profesional superior – Compartimentul Monitorizare proiecte finanțate din F.S.E.. informatică și managementul bazelor de date.

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

 

  • pregătire de specialitate – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
  • vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice – 7 ani;
  • inițiativă și creativitate, capacitate de adaptare la muncă în echipă, efort intelectual.

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

  • 13 februarie 2019: termenul limită de depunere a dosarelor;
  • 25 februarie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

 

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008.

 

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Cluj, cu sediul în Cluj-Napoca, str. George Coșbuc nr. 2, telefon 0264/590.227.

 

Sursa: posturi.gov.ro