Director îngrijiri - Institutul oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” din Cluj-Napoca

2 iulie 2019

Institutul oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță” din Cluj-Napoca, în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 284 din 2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a concursului/examenului pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director din spitalele publice, cu completările și modificările ulterioare, managerul Institutului Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță”, Cluj-Napoca stabilește următoarele:

 • denumirea postului vacant – director îngrijiri.

Criteriile specifice:

 • sunt asistenți medicali generaliști principali;
 • au cel puțin 2 ani vechime ca asistenți medicali generaliști principali;
 • sunt absolvenți de învățământ universitar de lungă durată sau scurtă durată, cu diplomă de licență/absolvire.

Calendarul concursului:

 • termen de depunere a dosarului – 17.07.2019, ora 14.00;
 • verificarea dosarelor și publicarea rezultatelor (etapă eliminatorie) – 18.07.2019, ora 09.00;
 • susținerea concursului/examenului de către candidați:
  • proba nr. 1 – test grilă/lucrare scrisă – 24.07.2019, ora 09.00;
  • proba nr. 2 – susținerea proiectului de specialitate – 26.07.2019, ora 09.00;
  • proba nr. 3 – interviul de selecție – 30.07.2019, ora 09.00;
 • afișarea rezultatelor finale – 01.08.2019, ora 10.00.

Locul de depunere al dosarului de concurs – Serviciul R.U.N.O.S.. sediul Institutului Oncologic „Prof. Dr. I. Chiricuță”, Str. Republicii nr. 34 – 36, Cluj-Napoca.

Datele de contact ale persoanei care asigură secretariatul comisiei de concurs – Marian Ana, șef Serviciu Resurse Umane, telefon 0264/450.669.

Sursa: posturi.gov.ro