Funcții contractuale (13 posturi) - Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj

5 iunie 2019

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante, după cum urmează:

 • 1 post, SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE (G), cod COR 532907, pe perioadă nedeterminată, la Centrul de primire a copilului în regim de urgență ”Gavroche” Cluj-Napoca (probă scrisă şi probă interviu)

Condiții specifice de participare:

 • minim studii generale;
 • vechime în muncă minim 6 luni.

Bibliografie:

 1. Hotărârea Guvernului nr. 797 din 8 noiembrie 2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare, publicată  în  Monitorul Oficial  nr. 920 din 23 noiembrie 2017;
 2. Ordinul (MMJS) Nr.25 din 03 ianuarie 2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, publicat în Monitorul Oficial nr. 102 din 11.02.2019 – Anexa 2 – Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre de primire în regim de urgență pentru copilul abuzat, neglijat sau exploatat

 

 • 1 post, SUPRAVEGHETOR DE NOAPTE, cod COR 532907, pe perioadă nedeterminată, la Complexul comunitar de servicii pentru copilul cu handicap- Case de tip familial Cluj-Napoca (probă scrisă şi probă interviu)

Condiții specifice de participare:

 • minim studii generale;
 • vechime în muncă minim 6 luni.

Bibliografie:

 1. Hotărârea Guvernului nr. 797 din 8 noiembrie 2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare, publicată  în  Monitorul Oficial  nr. 920 din 23 noiembrie 2017;
 2. Ordinul (MMJS) Nr.25 din 03 ianuarie 2019, privind aprobarea standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de tip rezidențial destinate copiilor din sistemul de protecție specială, publicat în Monitorul Oficial nr. 102 din 11.02.2019 – Anexa 1 – Standardele minime de calitate pentru serviciile sociale cu cazare, organizate ca centre rezidenţiale pentru copilul separat temporar sau definitiv de părinţii săi

 

 •  1 post, INFIRMIER DEBUTANT, cod COR 532103, pe perioadă nedeterminată, la Centrul de Îngrijire și Asistență ”Sf. Nicolae” Mociu (probă scrisă şi probă interviu)

Condiții specifice de participare:

 • minim studii generale;
 • curs de infirmier absolvit cu certificat;
 • disponibilitate de a lucra în ture, inclusiv sâmbăta şi duminica;
 • fără condiție de vechime.

Bibliografie:

 1. Sora Lungu-Nicolae ,,Îngrijirea persoanei cu handicap – Cartea infirmierei” – Cap. IV, V, VI, București 1998 Editura Tritonic;
 2. Ordinul (MS) nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare (cap. II şi III), publicat în Monitorul Oficial nr.681 din 02.09. 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 • 1 post, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă nedeterminată, la Complexul comunitar de servicii pentru copilul cu handicap – Case de tip familial Cluj-Napoca (probă scrisă şi probă interviu)

Condiții specifice de participare:

 • minim studii generale;
 • curs de infirmier absolvit cu certificat;
 • disponibilitate de a lucra în ture, inclusiv sâmbăta şi duminica;
 • vechime în muncă minim 6 luni.

Bibliografie:

 1. Sora Lungu-Nicolae ,,Îngrijirea persoanei cu handicap – Cartea infirmierei- Cap. IV, V, VI, București 1998 Editura Tritonic;
 2. Ordinul (MS) nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare (cap. II şi III), publicat în Monitorul Oficial nr.681 din 02.09. 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 • 1 post, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă nedeterminată, la Centrul de îngrijire şi asistenţă Cîţcău (probă scrisă şi probă interviu)

Condiții specifice de participare:

 • minim studii generale;
 • curs de infirmier absolvit cu certificat;
 • disponibilitate de a lucra în ture, inclusiv sâmbăta şi duminica;

–  vechime în muncă minim 6 luni.

Bibliografie:

 1. Sora Lungu-Nicolae ,,Îngrijirea persoanei cu handicap – Cartea infirmierei” – Cap. IV, V, VI,  București 1998 Editura Tritonic;
 2. Ordinul (MS) nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare (cap. II şi III), publicat în Monitorul Oficial nr.681 din 02.09. 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 • 1 post, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă nedeterminată, la Locuințe Protejate Cîţcău (probă scrisă şi probă interviu)

Condiții specifice de participare:

 • minim studii generale;
 • curs de infirmier absolvit cu certificat;
 • disponibilitate de a lucra în ture, inclusiv sâmbăta şi duminica;
 • vechime în muncă minim 6 luni.

Bibliografie:

 1. Sora Lungu-Nicolae ,,Îngrijirea persoanei cu handicap – Cartea infirmierei” – Cap. IV, V, VI,  București 1998 Editura Tritonic;
 2. Ordinul (MS) nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare (cap. II şi III), publicat în Monitorul Oficial nr.681 din 02.09. 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 • 1 post, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă nedeterminată, la Centrul de îngrijire şi asistenţă Cluj-Napoca (probă scrisă şi probă interviu)

Condiții specifice de participare:

 • minim studii generale;
 • curs de infirmier absolvit cu certificat;
 • disponibilitate de a lucra în ture, inclusiv sâmbăta şi duminica;

–  vechime în muncă minim 6 luni.

Bibliografie:

 1. Sora Lungu-Nicolae ,,Îngrijirea persoanei cu handicap – Cartea infirmierei” – Cap. IV, V, VI,  București 1998 Editura Tritonic;
 2. Ordinul (MS) nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare (cap. II şi III), publicat în Monitorul Oficial nr.681 din 02.09. 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 • 5 posturi, INFIRMIER, cod COR 532103, pe perioadă nedeterminată, la Centrul de recuperare, reabilitare neuropsihiatrică Jucu (probă scrisă şi probă interviu)

Condiții specifice de participare:

 • minim studii generale;
 • curs de infirmier absolvit cu certificat;
 • disponibilitate de a lucra în ture, inclusiv sâmbăta şi duminica;
 • vechime în muncă minim 6 luni.

Bibliografie:

 1. Sora Lungu-Nicolae ,,Îngrijirea persoanei cu handicap – Cartea infirmierei” – Cap. IV, V, VI,  București 1998 Editura Tritonic;
 2. Ordinul (MS) nr. 961 din 19 august 2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare (cap. II şi III), publicat în Monitorul Oficial nr.681 din 02.09. 2016, cu modificările şi completările ulterioare;

 

 • 1 post, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT, cod COR 325901, pe perioadă nedeterminată, la Centrul Județean de Intervenție pentru Copilul Abuzat Cluj-Napoca – Centrul rezidential pentru copilul abuzat – Adapost “Perlino” (probă scrisă şi probă interviu)

Condiții specifice de participare:

 • minim studii postliceale de asistent medical absolvite cu diplomă;
 • aviz de liberă practică;
 • certificat membru OAMGMAMR;
 • disponibilitate de a lucra în ture, inclusiv sâmbăta şi duminica;
 • fără condiție de vechime.

Bibliografie:

 1. Hotărârea Guvernului nr. 797 din 8 noiembrie 2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal, cu modificările ulterioare, publicată  în  Monitorul Oficial  nr. 920 din 23 noiembrie 2017;
 2. Lucreția Titircă – ”Ghid de nursing cu tehnici de evaluare și îngrijiri corespunzător nevoilor fundamentale”, Editura Viața medicală Românească, 2008;
 3. Lucreția Titircă – Urgențe Medico-chirurgicale – Sinteze pentru asistenți medicali, 1994 (cap. 1, 2, 3, 4 și 5)

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

 

 

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 

 • 20 iunie 2019,  data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 28 iunie 2019, ora 10.00: proba scrisă;
 • 04 iulie 2019: proba interviu.

 

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

 

Relații suplimentare se pot obține la sediul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului din Cluj-Napoca, str. General Eremia Grigorescu nr. 37-39, Serviciul Resurse Umane, telefon 0264/420.146 şi 0264/420.147, interior 433.

 

descarca: anunt-concurs-24.06.2019-site-posturi-gov-ro.doc 335KB DOC

 

 

Sursa: posturi.gov.ro