Inspector, clasa I, grad profesional superior - Casa Județeană de Pensii Cluj

27 decembrie 2018

Casa Județeană de Pensii Cluj organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției publice de execuție, vacante, de inspector, clasa I, grad profesional superior în cadrul Serviciului Plăţi Prestaţii.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcţiei publice sunt:

  • nivelul studiilor: studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă;
  • vechimea in specialitatea studiilor necesare ocupării postului: minimum 7 ani.
  • competenţe lingvistice de comunicare în limba engleză, nivel de bază, justificate pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii;
  • competenţe în domeniul tehnologiei informaţiei respectiv cunoştinţe operare PC, nivel de bază, justificate pe baza unor documente care să ateste deţinerea competenţelor respective, emise în condiţiile legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

  • 29 ianuarie 2019, ora 10:00: proba scrisă;
  • data și ora interviului vor fi comunicate ulterior.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină, în mod obligatoriu, documentele prevăzute de art. 49, alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 şi se vor depune în termen de 20 zile de la publicarea anunţului.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Casei Județene de Pensii Cluj din Cluj-Napoca, str. Coșbuc nr. 2, Județul Cluj, telefon 0264/431.010, interior 142.

 

Sursa: posturi.gov.ro