Centrul Asociației Autism Transilvania

Contact

Descriere

Obiectivele

centrului de recuperare pentru copiii cu autism sunt:

 • Oferirea de asistență, tratament și ingrijire copiilor care frecventează centrul de recuperare Autism Transilvania
 • Stimulare psiho-senzorio-motorie prin includerea acestor copii în diverse terapii
 • Integrare socială, școlară și familială
 • Schimbarea mentalității și atitudinii sociale față de copiii cu nevoi speciale
 • Acordarea de training și suport familiei copilului cu autism
 • Informarea și sensibilizarea comunității clujene cu privire la problematica copilului cu autism și a familiei acestuia

Echipa multidisciplinară AAT este formată din:

 • 12 psihologi
 • 4 psihopedagogi
 • 1 logoped
 • 2 asistenți sociali
 • 7 lucrători sociali
 • 1 kinetoterapeut
 • 1 ergoterapeut
 • 1 educator puericultor
 • 1 muzician
 • 1 administrator
 • 1 director general
 • 43 de voluntari implicati in activitati curente si constante

Beneficiari

În prezent, beneficiarii direcți ai centrului Autism Transilvania sunt 81 de copii cu sindrom autist cu vârsta cuprinsă între 1 an și 15 ani, care provin din familii clujene și nu numai.
Cei 81 de copii cu autism beneficiază de terapie individualizată, în funcție de vârsta cronologică, gradul de afectare psiho-motrică, abilitățile prezentate de copil la data venirii în centru. Perioada de asistare a unui copil este de 1 an, cu posibilitate de prelungire în funcție de evoluția acestuia.

 • Numărul de locuri: 0
 • Beneficiari: 0
<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>