Centrul de zi antidrog

Descriere

Problemele cu care se confruntă marea majoritate a beneficiarilor Centrului de Zi Antidrog sunt:

- dificultăţile materiale (familii cu mai mult de 3 copii, părinţi şomeri, plecaţi în străinătate)

- predispoziţie spre consum experimental şi ocazional de tutun, alcool etnobotanice în rândul elevilor

- anturaje dubioase, care promovează actele antisociale (furt, agresiuni fizice, limbaj vulgar, consum de  alcool, tutun, etnobotanice)

- predispoziţie spre dependenţă de calculator şi jocuri pe internet

- deficiențe de învățare

- ataşament deficitar faţă de părintele vitreg, agresivitate și tendinţă de marginalizare în grupul social

- lipsa unor modele parentale pozitive

- abilităţi slabe de educare a copiilor din partea părinţilor

- părinţi cu nivel educaţional scăzut

Descriere (scop):

Obiectiv general: Promovarea sănătăţii, sub toate aspectele ei, şi prevenirea comportamentelor de risc în rândul copiilor şi tinerilor prin 3 mari direcţii:

  • Informare şi prevenire universală, selectivă şi terţiară privind dependenţa de tutun, alcool, droguri, pregătirea pentru adolescenţă
  • Evaluare şi consiliere psiho-socială
  • Formare de tip „peer-to-peer” education (educaţie de la egal la egal)

 

Activități 

Activităţi de informare  - Centrul de zi antidrog deţine materiale informative privind serviciile oferite (sub formă de pliante, broşuri, rapoarte) care sunt distribuite în momentul încheierii protocoalelor de parteneriat. De asemenea, elevii, părinţii, colaboratorii și cadrele didactice primesc materiale informative: broșuri, articole profesioniste, prezentări PPT, pliante sau cd-uri imprimate cu materiale scrise-audio-video legat de problema consumului de droguri, simptomatologie, tehnici de abordare a elevilor cu astfel de tendințe, legislație. O parte dintre materialele folosite sunt concepute de către personalul CZ.

 

Seminarii de informare și prevenire antidrog - Adolescenților le place să se comporte precum persoanele faimoase sau periculoase; astfel, fumând și consumâd alcool su droguri, se pot identifica cu aceste sentimente. Deoarece este un lucru atât de controversat, devine foarte tentant pentru copii și adolescenți. Problema este că atunci când trag primul fum, sau iau prima doză, creează drum liber dependenței, iar ideea că încalcă legea, regulile stabilite de părinti și de profesori reprezintă un fel de adicție în sine.

Scopul acestor campanii îl reprezintă prevenirea debutului, respectiv încetarea sau diminuarea consumului la elevii clujeni. Campaniile abordează și aspecte legate de anturaj și familie, care pot reprezenta factori de risc sau de protecţie în debutul/ menţinerea consumului.

 

Recrutare și formare voluntari - Centrul de Zi deţine registru de evidenţă al voluntarilor activi, precum şi set de proceduri de recrutare şi formare al voluntarilor în munca specifică informare şi preventive antidrog. În această lună au fost înregistraţi 5 studenți voluntari care se implică în activitățile de socializare și campaniile școlare. 

 

Suport pentru elevi, tineri sau familii aflate în situații de criză: consum de droguri, supradoză, internare la Centrul de Recuperare pentru Copii, expunere mărturie personală, condamnare cu executare pedeapsă privativă de libertate. 

 

Consiliere psihologică și socială - se desfăşoară la cerere sau ori de câte ori psihologul consideră că este în beneficiul copilului, în raport cu vârsta, nivelul de dezvoltare şi nevoile acestuia. Activitatea de consiliere se desfăşoară individual / în grup într-un spaţiu special amenajat şi securizat pentru beneficiari, indiferent de vârstă.  Cei mai mulți dintre beneficiarii CZ se confruntă cu una sau mai multe situaţii:

- dificultăţi materiale (familii cu mai mult de 3 copii, părinţi şomeri)

- copii aflați în grija unui singur părinte, celalălat fiind plecat în străinătate

- consum experimental în rândul copiilor cu vârsta între 13-16 ani (alcool, țigări, etnobotanice, aurolac, Ecstasy)

- dependenţă de calculator şi jocuri pe internet

- limbaj cu conotaţii sexuale

- climat familial tensionat

- deficiențe de învățare

- ataşament deficitar faţă de părintele vitreg

- agresivitate și neadaptare la reguli

- lipsa unor modele parentale pozitive, abilităţi parentale slabe

- depresii minore

 

Distribuirea de gustări reci, ambalate individual - Programul stabilit pentru beneficiari presupune cel puțin 3 întâlniri pe săptămână, timp de 2-3 ore. Astfel, după programul şcolar copiii care participă la activităţi de terapie ocupaţională, socializare, cluburi antidrog sau ateliere de creație, beneficiază de gustări reci şi fructe. De asemenea, trimestrial copiii și tinerii beneficiari au parte de un carnaval tematic, prezentat de animatori îmbrăcați în clowni sau mascote interactive, jonglerii cu baloane, tombolă cu cadouri surpriză, tort, masă festivă.

 

 

Activități de socializare - în cadrul CZ există un planificator care se stabileşte la începutul fiecărui luni, și vizează activităţile de petrecere a timpului liber (culturale, artistice şi sportive), ca alternativă sănătoasă la consumul de substanţe şi favorizarea unui stil de viaţă sănătos.

 

 

Programe de educare a părinţilor „Şcoala Părinţilor” - Acestea se desfăşoară după o programă elaborată în conformitate cu legislaţia în vigoare şi în funcţie de nevoile identificate în comunitate. Se organizează de 2 ori pe lună (sau la cerere pentru grupuri mai mici de 10 persoane) întâlniri cu părinţii unde se furnizează informaţii şi tehnici de formare a abilităţilor educative parentale; de asemenea se urmăreşte identificarea factorilor care pot semnala consumul de droguri, alcool sau tutun la copii; se au în vedere factorii de risc și de protecţie îde care uneori părinții nu sunt conștienți.

 

Club antidrog - Peer-to-peer education - elevii înscriși în acest proiect au participat la sesiuni de training având ca tematică prevenirea consumului de tutun

liceenii au oferit informații valoroase sub formă de joc pentru colegii lor mai mici, fiind supervizați de specialiștii CZ.

 

Dezvoltarea deprinderilor de viaţă independentă - Programul este realizat de către asistenţii sociali şi psiholog. Acesta vizează în primul rând reducerea influenţei factorilor de risc şi dezvoltarea factorilor de protecţie la categoriile ce sunt predispuse consumului de droguri, corelat cu nivelul de responsabilitate socială şi particularităţile acestora, precum şi al abilităţilor care facilitează includerea pe piaţa muncii.

Nr. beneficiari:

 

Servicii oferite

Nr. beneficiari / an

Informare, prevenire, evaluare a consumului de droguri:

Campanii / Seminarii în şcoli şi licee

Seminarii pentru profesori şi consilieri şcolari

Grupuri de suport centru de zi

Aprox. 2500 persoane

2.300 elevi

100

50

Formare voluntari „Peer-to-peer”

30

Activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber

100 elevi / 35 pe lună

Consiliere socială şi psihologică pentru elevi şi părinţi

140 persoane

Distribuire pachete alimentare, produse igienico-sanitare, rechizite,

îmbrăcăminte şi încălţăminte

50 familii

 

 

 

Conducere

Director General Pr. Adrian Avram Director

Beneficiari

Beneficiarii centrului de zi sunt selectaţi după următoarele criterii:

elevi cu vârsta cuprinsă între 9-17 ani

elevi din familii cu venituri modeste

familii cu mai mult de 3 copii şcolari

copii proveniţi din familii monoparentale

elevi cu recomandări din partea cadrelor didactice din şcolile colaboratoare

elevi aflaţi în risc de abandon şcolar sau cu performanţe şcolare slabe

elevi cu risc crescut de comportamente antisociale

elevi în situaţii de risc privind consumul de substanţe psihoactive.

  • Numărul de locuri: 0
  • Beneficiari: 0
<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>