Centrul de zi copii aflați în dificultate

Descriere

Scopul

Proiectele derulate în cadrul centrului de zi îşi propun să ofere servicii pentru 3 categorii de beneficiari: copii, părinţi şi voluntari. Programele oferite copiilor în cadrul centrului de zi sunt complementare activităţii educaţionale oferite de şcoală. Astfel, sprijinim copii proveniţi din familii aflate în dificultate în vederea dezvoltării abilităţilor sociale, emoţionale şi creative şi îi susţinem în procesul instructiv-educativ.

 

Obiective

Prin furnizarea serviciilor sociale în cadrul centrului de zi se urmăreşte:

- dezvoltarea abilităţilor sociale, emoţionale şi creative ale copiilor din familii aflate în dificultate

- socializarea copiilor (prin activităţi recreative de timp liber)

- îmbunătăţirea relaţiei copil-familie-şcoală şi a nivelului de trai a familiilor /aparţinătorilor copiilor

- diminuarea riscului de abandon şcolar

 

 

 

Serviciile sociale acordate constau în:

informare

găzduire

îngrijire şi supraveghere

consiliere socială

consiliere educaţională

consiliere psihologică

programe de recuperare

activităţi de terapie ocupaţională (cerc literar, cerc muzical, atelier de creaţie)

recuperare şi educare

socializare şi petrecere a timpului liber (drumeţii, excursii, serbări)

întâlniri de grup cu părinţii în vederea dezvoltării abilităţilor parentale

întâlniri de grup pentru formarea voluntarilor

ajutor material (produse alimentare, igienico-sanitare, rechizite)

 

Nr. beneficiari:

Servicii oferite

Număr persoane/ an

Luări în evidenţă, anchete sociale, monitorizări, persoane sprijinite

580 persoane

Pachete alimentare cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi Crăciun

265 persoane

Bonuri valorice pentru familii aflate în dificultate

130 familii

Gustări oferite la sediul centrului și pachete cu produse de curățenie și igienico sanitare oferie

1280 persoane

Consiliere, informare şi orientare în vederea găsirii unui loc de muncă, elaborare CV, scrisoare de intenție

120 persoane

Mediere și persoane angajate în urma activității de mediere și orientare profesională

15 persoane

 

 

Activități de asistență socială

În cadrul vizitelor periodice efectuate de către asistenții sociali la domiciliul beneficiarilor, părinţii/ reprezentanţii legali ai copiilor sunt consiliaţi social şi educaţional, concomitent cu monitorizarea cazurilor existente și cu întocmirea sau reactualizarea anchetelor sociale. Acolo unde situaţia familială s-a agravat, părinţii nemaiputând să facă singuri faţă problemelor întâmpinate, se face îndrumare spre consiliere psihologică.

 

Activităţi de recuperare

Aceste activităţi se desfățoară zilnic, cu grupe de copii, împărţite pe diferite categorii de vârstă, individual şi/ sau în grup cu copiii. Astfel, copiii sunt ajutaţi să recupereze lacunele existente în materia predată la şcoală,  insistându-se pe munca la materiile la care elevii au întâmpinat dificultăţi. Se lucrează suplimentar pe tot parcursul anului la materiile de bază, atât pentru aprofundarea cunoștințelor și recapitularea noţiunilor fundamentale în vederea susținerii examenelor de evaluare națională la Limba și Literatura Română și Matematică, cât şi în perioada vacanței de vară pentru copiii corigenți la diferite materii.

Activități de timp liber

Atât în timpul semestrelor, cât și a vacanțelor, au loc următoarele activități recreative: sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor, animate de voluntari costumaţi în clovni; pictură pe sticlă și pe coajă de nucă; ateliere de creație, confecționarea de costume pentru Carnaval și serbări, confecţionarea de brăţări și lănțișoare, origami, decoraţiuni specifice și planşe ilustrative pe anumite teme,  turnare și pictură pe figurine de lut ); vizionarea de filme, drumeții. 

Conducere

Director General Pr. Adrian Avram Director

Beneficiari

- copii cu vârste cuprinse între 6-14 ani şi familiile acestora

- copii proveniţi din familii dezavantajate social, cu venituri modeste şi cu un nivel scăzut de educaţie, de diferite confesiuni şi etnii

 

  • Numărul de locuri: 0
  • Beneficiari: 0
<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>