Centrul de zi de asistenţă socială şi intervenţie în caz de calamităţi

Descriere

Scopul principal al centrului este oferirea de servicii sociale primare în vederea sprijinirii familiilor sau persoanelor aflate într-o perioadă dificilă din punct de vedere material sau ocupaţional, astfel încât să se reducă riscul de blocaj la nivel psihologic, emoţional şi funcţional al acestora.

 

Serviciile sociale acordate constau în:

măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiei de criză;

identificarea, potenţarea şi exploatarea resurselor beneficiarilor în vederea îmbunătăţirii condiţiilor şi nivelului general de trai al acestora;

consiliere psiho-socială, informare şi orientare în vederea îmbunătăţirii strategiei găsirii unui loc de muncă;

informare şi consiliere în legătură cu drepturi şi obligaţii în caliate de cetăţeni, angajaţi sau şomeri;

acţiuni de conştientizare, sensibilizare şi implicare socială;

identificarea nevoilor şi resurselor disponibile în comunitate în vederea orientării beneficiarilor spre programele sau proiectele prin care pot găsi ajutor profesionist şi în concordanţă cu specificitatea problemelor cu care se confruntă;

sprijin material prin oferirea de bonuri valorice;

sprijin material prin oferirea de pachete cu produse alimentare sau igenico-sanitare cu ocazia sărbătorilor;

 

Nr. beneficiari:

Servicii oferite

Număr persoane/ an

Luări în evidenţă, anchete sociale, monitorizări, persoane sprijinite

580 persoane

Pachete alimentare cu ocazia sărbătorilor de Paşti şi Crăciun

265 persoane

Bonuri valorice pentru familii aflate în dificultate

130 familii

Gustări oferite la sediul centrului și pachete cu produse de curățenie și igienico sanitare oferie

1280 persoane

Consiliere, informare şi orientare în vederea găsirii unui loc de muncă, elaborare CV, scrisoare de intenție

120 persoane

Mediere și persoane angajate în urma activității de mediere și orientare profesională

15 persoane

 

 

2. Intervenţie în caz de urgenţă şi calamităţi

Aceasta ramură a departamentului desfăşoară activităţi de informare şi prevenţie în caz de urgenţe şi calamităţi în comunităţile din zonele vulnerabile sau afectate de pe raza eparhiei Cluj-Gherla (judetele Cluj, Bistriţa-Năsăud, Salaj, Maramureş şi Alba). Totodată, în cazul unor situaţii reale de calamitate, echipa departamentului intervine prompt şi rapid acordând suport moral, psiho-social şi material persoanelor afectate din zonele mai sus menţionate.

 

 

 

Conducere

Director General Pr. Adrian Avram Director

Beneficiari

- persoane şi familii defavorizate din judeţul Cluj care se confruntă cu grave probleme financiare, aflate în incapacitatea de a-şi asigura un trai decent din veniturile scăzute pe care le realizează;

- familii aflate în diverse situaţii de criză;

- familii monoparentale, persoane vârstnice ce au în îngrijire minori sau sunt unice aducătoare de venit,

- persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri.

  • Numărul de locuri: 0
  • Beneficiari: 0
<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>