REȚEAUA PRO BONO PENTRU DREPTURILE OMULUI

Descriere

Rețeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului este un centru de asistență juridică (în engleză, clearinghouse) prin care ACTEDO pune în legătură persoanele fizice ale căror drepturi au fost încălcate și ONG-urile din domeniul drepturilor omului, pe de o parte, cu avocații colaboratori membri ai Reţelei Pro Bono, pe de altă parte, aceştia din urmă angajându-se să analizeze cazurile primite prin intermediul Reţelei Pro Bono și să își pună la dispoziție expertiza juridică în mod voluntar. Scopul proiectului este facilitarea accesului la justiției a persoanelor ale căror drepturi au fost încălcate sau care au fost supuşi unor situaţii de discriminare.

Pro bschema reteaono – termen derivat din expresia latină „pro bono publico”, însemnând „pentru binele public” – se referă la o activitate voluntară, fără compensații financiare și realizată pentru o cauză nobilă. Prin prestarea de servicii de consultanţă şi asistenţă juridică pro bono, avocații din Reţeaua Pro Bono se implică în comunitate, oferind ajutor persoanelor defavorizate, provenind din grupuri vulnerabile sau aflându-se în situaţii de risc, care pot întâlni obstacole în realizarea şi protecţia drepturilor lor fundamentale.

Reţeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului își desfășoară activitatea în județele Cluj, Mureș și Bistrița-Năsăud și se adresează:

– persoanelor ale căror drepturi au fost încălcate și/sau persoanelor discriminate care aparţin unui grup vulnerabil (persoane de etnie romă, persoane cu dizabilități, persoane infectate cu HIV/SIDA, victime ale violenței domestice, victime ale violenței sexuale și de gen, persoane LGBTQI (lesbiene, gay, bisexuale, trans, queer, intersex), tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul de protecție a copilului, femei, familii cu mai mult de doi copii și familii monoparentale în situații de risc, copii și vârstnici în situații de risc, persoane care au executat pedepse penale sau măsuri educative, persoane dependente de droguri și alcool, persoane fără adăpost, persoane afectate de boli cronice sau profesionale, refugiați și azilanți);

– ONG-urilor şi asociaţiilor care au ca obiect de activitate promovarea şi protejarea drepturilor omului, precum şi cele care lucrează cu grupuri vulnerabile.

Pentru a atinge aceste obiective, ACTEDO (împreună cu partenerii noştri din acest proiect – enumeraţi mai jos) organizează sesiuni de formare pentru a dezvolta expertiza și capacitatea avocaților de a răspunde eficient cazurilor de discriminare şi încălcare a drepturilor omului şi pentru a familiariza avocaţii cu utilizarea în instanţă a textelor de lege naţionale şi europene, precum și a convențiilor internaționale care vizează domeniul drepturile omului

Reţeaua Pro Bono pentru Drepturile Omului este adusă la cunoştinţa publicului şi a organizaţiilor non-guvernamentale prin sesiuni de informare în județele Cluj, Mureș și Bistrița-Năsăud, care abordează aspecte semnificative din aria drepturilor omului, inclusiv legislația non-discriminare existentă și utilizarea optimă a acesteia în vederea creşterii eficienței Rețelei Pro Bono.

Parteneri:

Centrul de Resurse Juridice (CRJ)

Global Network for Public Interest Law (PILnet)

Societatea Civilă de Avocaţi Costas, Negru & Asociații

Societatea Civilă de Avocaţi Chiriță și Asociații

 

EEA-Grants fondong_logo 

Conţinutul acestui website nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a granturilor SEE 2009-2014. Întreaga răspundere asupra corectitudinii şi coerenţei informaţiilor prezentate revine iniţiatorilor website-ului. Pentru informaţii oficiale despre granturile SEE şi norvegiene accesaţi www.eeagrants.org.

Proiect finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România.

<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>