Asociaţia Derzelas Dare to Care

Contact

Logo Asociaţia Derzelas Dare to Care

Descriere

Asociaţia Derzelas funcţionează că persoană juridică de drept privat de naţionalitate română, fără scop patrimonial şi apolitică, prin încheierea civilă nr. 7268/ CC/ 21.09.2012 pronunţată de Judecătoria Cluj-Napoca în dosar nr. 20548/211/2012. Asociaţia Derzelas este o asociaţie non-guvernamentală, non-profit cu beneficiu public care funcţionează în baza legii 448/2006 republicată. Persoanele cu dizabilităţi sunt nucleul unităţii protejate Derzelas, care prin activităţile pe care le desfăşoară ajută participanţii să aprofundeze şi să valideze experienţă lor de viaţă. Dorinţa de a cunoaşte poveşti, de a împărtăşi experienţe de viaţă şi de a ne oferi sprijinul sunt motivele care au bătut la uşa sufletului nostru.

Programele dezvoltate de asociaţia Derzelas pentru tinerii cu dizabilităţi se bazează pe: terapie prin artă (ateliere de pictură – pictură pe sticlă, pictură pe lemn; sculptură, ceramică, ateliere de creaţie produse artizanale), terapie educaţională (dezvoltarea competenţelor în ceea ce priveşte stăpânirea unei limbi străine), gimnastică medicală şi de recuperare, tabere de recreere şi relaxare. Prin aceste programe asociaţia îşi propune în primul rând descoperirea unor aptitudini şi pasiuni ale persoanelor cu dizabilităţi, urmând că prin acţiunile ulterioare, aceştia să fie orientaţi şi îndrumaţi în alegerea unui mediu profesional potrivit pentru fiecare. Aceste programe dezvoltate de asociaţia Derzelas pentru tinerii cu dizabilităţi sunt doar o etapă premergătoare acţiunilor de incluziune socio-profesională pe care asociaţia le va derula. Totodată asociaţia Derzelas propune iniţierea şi dezvoltarea unor parteneriate între această, diferite corporaţii şi instituţiile de învăţământ pentru tinerii cu nevoi speciale, implicându-se activ în procesul de identificare a partenerilor din sectorul privat care sunt în măsură să le ofere tinerilor pregătirea profesională în vederea accesării unui loc de muncă. Respectul şi atenţia acordată acestor persoane va determina încrederea şi motivaţia lor de a fi într-o continuă învăţare şi evoluţie.

Misiune, viziune, obiective

În baza documentelor constitutive Asociaţia Derzelas dezvoltă o serie de activităţi şi programe pentru persoanele cu dizabilităţi din Cluj-Napoca dorind prin acestea sprijinirea acestora. Derzelas organizează ateliere de terapie prin artă, ateliere de terapie educativă, programe specifice de recuperare şi gimnastică medicală, programe de incluziune socio-profesională pentru persoanele cu dizabilităţi. Activităţile derulate vor spori încrederea şi motivaţia persoanelor cu dizabilităţi de a fi într-o continuă învăţare şi evoluţie, reuşind astfel să se formeze armonios atât la nivel individual cât şi la nivel social, colectiv.

Viziune

Asigurarea unui trai ideal persoanelor cu dizabilități prin înlăturarea barierelor sociale și profesionale

Misiune

Asociația Derzelas implementează, cu personal specializat, programe specifice de incluziune socio-profesională a persoanelor cu dizabilități și face cunoscute în rândul comunității problemele cu care acestea se confruntă.

Obiective

Printre obiectivele vizate de către Asociaţia Derzelas se pot enumera:
- identificarea şi orientarea tinerilor cu dizabilităţi pentru programele de incluziune socio-profesională specifice
- dezvoltarea unor proiecte de conştientizare şi de mobilizare a comunităţii asupra problemelor confruntate de persoanele cu dizabilităţi
- participarea la diferite evenimente pentru dezvoltarea şi susţinerea persoanelor cu dizabilităţi
- promovarea cauzei noastre de conştientizare şi sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi
- organizarea unor workshop-uri având drept scop incluziunea socio-profesională a persoanelor cu dizabilităţi
- dezvoltarea reţelei de voluntari şi de sponsori pentru activităţile complexe viitoare
- intermedierea schimbului de experienţă între persoanele cu dizabilităţi din comunităţile străine şi cea română
- conştientizarea comunităţii străine cu privire la problemele şi mijloacele disponibile de sprijinire a persoanelor cu dizabilităţi

Reuşind să implementăm o parte sau chiar toate dintre obiectivele propuse, putem facilita accesul pe piaţă muncii persoanelor cu dizabilităţi, oferindu-le astfel posibilitatea de a se integra armonios în mediul social şi profesional.

Persoane cu dizabilităţi

Persoanele cu dizabilităţi sunt nucleul unităţii protejate Derzelas, care prin produsele, serviciile şi activităţile pe care le desfăşoară ajută participanţii să aprofundeze şi să valideze experienţă lor de viaţă. Dorinţa de a cunoaşte poveşti, de a împărtăşi experienţe de viaţă şi de a ne oferi sprijinul sunt motivele care au bătut la uşa sufletului nostru. Atenţia şi preocuparea noastră legat de nevoile acestor persoane va spori încrederea şi motivaţia lor de a fi într-o continuă învăţare şi evoluţie.

În ceea ce priveşte dizabilitatea, această poate fi privită din două perspective: una socială şi una medicală. Modelul social s-a constituit că rezultat al răspunsului pe care societatea l-a dat nevoilor persoanelor cu infirmităţi, restricţionarea alegerii şi inhibare a autodeterminării, rezultând o relaţie inegală în care acestea primesc adesea prea puţină atenţie sau deloc. Făcând referire la modelul medical, incapacitatea unei persoane de a vedea, de a merge sau auzi este percepută că fiind dizabilitatea să personală şi este necesară derularea unor activităţi care să îmbunătăţească starea lor fizică şi psihică.

În acest sens, colaborând cu diferiţi parteneri, asociaţia îşi propune derularea unor programe de incluziune socio-profesională a tinerilor cu dizabilităţi. Totodată, se mizează pe terapie prin artă (ateliere de pictură, sculptură, ceramică, ateliere de creaţie produse artizanale) şi pe terapia prin educaţie (dezvoltarea competenţelor în ceea ce priveşte stăpânirea unei limbi străine), gimnastică medicală şi de recuperare, tabere de recreere şi relaxare pentru dezvoltarea şi incluziunea lor, că indivizi, în cadrul societăţii.

Ne gasiti si pe Facebook AICI