Centrului de zi pentru copii

Descriere

În cadrul Centrului de zi pentru copii oferim următoarele servicii:

1. Educare (activitatea presupune următoarele servicii: sprijinirea copiilor în rezolvarea temelor de casă, consiliere şcolară pentru materiile şcolare la care întâmpină dificultăţi).
2. Consiliere socială si psihologica pentru copil şi familie (oferim sprijin în rezolvarea problemelor intrafamiliale, rezolvarea conflictelor dintre copii, sprijinim părinţii în demersurile lor întreprinse în vederea angajării).
3. Socializare şi petrecerea timpului liber (organizăm activităţi  recreativ-educative precum: serbări tematice, activităţi recreative de 1 Iunie, concursuri sportive cu copii din alte ONG-uri sau din diverse centre de plasament; vizităm diverse obiective de interes cultural sau istoric; organizăm excursii, tabere). În cadrul socializării am încercat să aducem în centru oameni din afară cu un nivel de educaţie, de implicare socială crescut cu care copiii să relaţioneze şi care să le fie modele (voluntari, sponsori având diverse profesii precum medici, pictori etc.). Urmărim astfel să scoatem copiii din lumea lor restrânsă dar şi să aducem lumea din afară în centru.
4. O masă rece zilnic.
5. Reintegrare comunitară ( prin faptul că majoritatea copiilor care frecventează Clubul Copiilor provin din familii sărace sprijinim în mod direct reintegrarea comunitară a acestora precum şi a familiilor lor).

<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>