Asociatia pentru Integrare Teritoriala si Dezvoltare

Contact

Logo Asociatia pentru Integrare Teritoriala si Dezvoltare

Descriere

Asociația pentru Integrare Teritorială si Dezvoltare ITD (ITD Romania) este o organizație cu personalitate juridică, neguvernamentală, nonprofit și apolitică, implicată în domeniul social. Organizația noastră este implicată activ în lupta împotriva sărăciei, susținând incluziunea socială și economică a celor mai defavorizate grupuri sociale. Echipa noastră interdisciplinară dezvoltă programe și modele integrate de intervenție care să răspundă nevoilor sociale a grupurilor și comunităților defavorizate, pentru creșterea standardului de viață a acestora și pentru o mai bună participare la viața socială și economică . Asociația a fost înființată în urma colaborării dintre Metropola Grand Lyon, Franța și Comuna Tinca. Parteneriatul între cele două comunități a venit în urma identificării unor probleme de natură socială și anume afluxul mare de persoane de etnie romă din Comuna Tinca, care formau mici comunități în cartierele lyoneze din Franța, trăind în condiții improprii cu puține șanse de integrare socială. Ne implicăm în dezvoltarea comunităților la nivel local dar venim și în sprijinul administrației  locale și a instituțiilor publice, prin acțiuni concrete de cooperare și parteneriat atât național cât și în cadrul Uniunii Europene angrenând în tot acest proces experiența rețelei noastre de profesioniști în acțiune socială.

VIZIUNEA: O societate incluzivă.

MISIUNEA: Luptam împotriva sărăciei și susținem incluziunea socială.

SCOPUL: Dezvoltarea socială și economică a comunităților locale și diseminarea rezultatelor la nivel european.

OBIECTIVELE NOASTRE

Îndeplinirea nevoilor imediate a comunității.

  • Îmbunătățirea condițiilor de viată pentru persoanele aflate în excluziune socială prin renovarea locuințelor;
  • Organizăm programe de formare profesională practice în comunitate;
  • Îmbunătățirea infrastructurii locale – intervenim în probleme de salubritate, acces și securizare a spațiului public ;
  • Oferim produse și unelte care sa ii ajute pe locuitorii comunității in viața cotidiană ( îmbrăcăminte, mobilier, împrumutam scule si unelte profesionale pentru reparații);

Susținem dezvoltare locală prin soluții durabile.

  • Promovăm la nivelul comunităților locale politici de dezvoltare locală care să ia în considerare asigurarea accesului persoanelor aflate in excluziune socială la bunuri si servicii publice, la același nivel cu populația majoritară;
  • stimularea creșterii economice și a ocupării prin crearea unor structuri de economie socială;
  • organizăm cursuri de formare profesională și alfabetizare;

Analiza comunităților defavorizate si diseminarea informației la nivel european.

  • realizăm studii pentru o cunoaștere cât mai realistă a comunității defavorizate și a posibilităților de dezvoltare;
  • dezvoltarea practicilor de cooperare în domeniul incluziunii sociale, prin transferul transnațional de date și experiențe locale în vederea promovării incluziunii acestor persoane din punct de vedere social, educațional și pe piața muncii.
  • transformarea informației obținute în scrierea de politici publice inovatoare cu aplicare naționala și transnațională.

Conducere

Presedinte Lazar Lavinia Presedinte

Proiecte

Observatorul Social

Situația actuală a romilor in Romania reprezintă si a reprezentat in ultimi ani, un subiect de actualitate atât în România cât si în Europa Comisia Europeana apreciază ca situația romilor “este dominata de discrimare si excludere sociala, de sărăcie, șomaj si prejudecați”. Datorita acestor opinii atât la nivel național cat si european am dorit...Centrul Social Multifunctional

Centrul Social Multifuncțional Tinca a fost inaugurat în 2013, construit în urma parteneriatului dintre Metropola Grand-Lyon Franța si Comuna Tinca. La inaugurarea centrului au participat reprezentanti ai partenerilor implicați în implementarea proiectului și anume  Metropola Grand Lyon Franța, Asociația Villes en Transition Franța, Primăria Comunei Tinca, Consiliul Județean...