Proiectul CLOSER TO SCHOOL

Descriere

Proiectul este derulat de Asociaţia pentru Promovarea incluziunii sociale (APIS), care are scopul de a ajuta numeroase familii dezavantajate, inclusiv de romi, si copii, care continuă să cadă, prin fisuri, oferindu-le o nouă şansă . Obiectivul nostru este o dezvoltare socio-economica durabila. APIS militeaza pentru promovarea drepturilor omului,lupta împotriva sărăciei, dezvolatrea resurselor umane si libertatea exprimari pentru dezvoltarea comunităţii şi intervenţiei sociale în regiunea Transilvania.

 

Scop:Se adresează comunităţiilor dezavantajate – elevi şi părinţi – romi şi neromi pentru promovarea şi dezvoltarea, unui proces educaţional inclusiv, de calitate, pentru a promova incluziunea copiilor romi într-un mediu educaţional calitativ şi promovează demintatea, respectul, toleranţa, intreculturalitatea, multiculturalitatea prin activităţi care să promoveze un mediu sociabil în şcolii.

Beneficiari:

Beneficiari direcţi : 205 elevi + romi şi neromi

  • 205 elevi din clasele: I- VIII, din 2 şcoli (Liceul Teoretic Pavel Dan şi Şcoala Mihai Viteazu) din  8 comunităţi (Rampa de Gunoi, Insula, Goldis,  Şarât,  ICAR,  Oraşul Muncitoresc, Lut, Staţia de epurare(T.Vladimirescu)
  •   40 elevi  din clasele VII-VIII in  programul de meditaţii
  • 205 părinţi romi si neromi vor beneficia de consiliere individuală
  • Cel puţin 15 partinţi vor fi înscrişi la – Sansa a doua -.

Beneficiari indirecţi800 de persoane

Partneri :

1.Primăria Muncipilului Câmpia Turzii;

2. Liceul Teoretic Pavel Dan ,Câmpia Turzii;

3. Şcoala Mihai Viteazu, Câmpia Turzii;

4. Ispectoratul Şcolar Judetean Cluj Napoca;

5. Colegiul Tehnic Victor Ungureanu;

Perioada desfăşurare a  proiectului: 26 de luni (iunie 2011- august 2013)

Obiective:

1. Cresterea mediei de progres educaţional cu 0,8- 1% fata de nivelul educaţional actual, pentru 120 de elevi din claselor I-IV, din şcoliile: ,,Pavel Dan”si ,,Mihai Viteazul”, intr-o perioadă de 24 de luni.

2.Creşterea mediei de progress educaţional cu 0,5 puncte faţă de nivelul actual pentru 45 de elevi ai claselor V-VI,  din şcoliile ,,Pavel Dan”şi ,,Mihai Viteazul”, într-o perioadă de 24 de luni.

3.Sprijinirea în vederea  promovării  testelor naţionale a unui număr de 40 de elevi   din clasele VII-VIII  din  Câmpia Turzii, prin oferirea de meditatii suplimentare la materiile de examinare pentru  admitere în liceu( Limba Română şi Matematică).

4. Organizarea a 2 seminarii regionale pentru un număr de 45 de cadre didactice în vederea :

–  îmbunătăţirii caliăţi metodelor de predare la clase, prin metode de metorat şi inclusive

– înşusirea metodelor de abordarea interculturală şi inclusivă la clasă în cadrul şcolilor din localitate şi şi împrejurimi, în scopul de a creşte performanţele educaţionale,  ale elevilor şi de a reduce rata abaondonului.

5.Consilierea a minim 165 de părinţilor în vederea conştientizării acestora despre importanţa educaţiei copiilor precum şi  consilierea şi orientarea profesională, oreintare în carieră a elevilor claselor VII-VIII de catre personal specializat in aceste domenii.

Domeniile de intervenţie: 

  • Abordare indviduală educaţională
  • Îndrumare educationala îndividuală
  • Suport familial

–  Abordare individualizată, in conformitate cu starea şi circumstanţele    socio-educaţional al fiecărui elev;

– Sprijin şi educaţie remedială;

– Asistenţă şi sprijin material.

–  Monitorizarea şi follow-up.

Segmentele vizate:-205 elevi din claselor  I-VIII din scolile Pavel  Dan si Mihai Viteazu

Segment 1: I-IV  -120 elevi

Segment 2: CLASELE V-VI-45 elevi

Segment 3: CLASELE VII-VIII-40 elevi

-Familiile acestora app.800 de persoane.

Comunitatile de provenienta vizate:

Sarat

Luncii

Insula

Icar

Goldis

Tudor-Vladimirescu(pompe)

Cartierul Lut

Cartierul Muncitoresc.

 

Resurse umane implicate:

    1 Coordonator

   2 Asistenti de proiect

15 cadre didactice specializate in educatie complementara.

  4 mentori specializati in lucrul cu copii proveniti din familii dezavantajate.

  1 Expert in educatie

  1 Bucatar

  1 Ajutor bucatar

 1 Sofer

 1 Contabil

Atribuţii şi roluri ale partenerilor:

Asociatia Pentru promovarea Incluziunii Sociale(APIS)

– Organizarea si supervizarea tuturor activitailor prevazute in proiect si asigurarea bazei material necesare

– Coordonarea activitatilor si stabilirea parteneriatelor.

– Asigurarea bunei comunicari intre Parteneri: Scoli,Consiliul Local Campia    Turzii, Inspectoratul Scolar Cluj si Roma Education Fund.

– Coordonarea Initiativei impreuna cu Roma Education Fund

– Promovarea Initiativei.

–  Monitorizare si fllow-up

Consiliul Local al Municipiului Campia Turzii

– Amenajarea spatiului necesar pentru desfasurarea activitati de servire a mesei si amenajarea spatiului pentru bucatarie.

-Obtinerea tuturor avizelor necesare amanajari spatiului cu destinatia de bucatarie si  de sevire a mesei

–  Asigurarea contributiei de 10% prin:

–  Amenajarea spatiilor.

– Studiul de fezabilitate,aviz de constructie,avize sanitare,avize de mediu,avize de protectie civila(incendii,calamitati,etc),supravegherea si protectia spatiilor,conectarea la reteua de apa si canalizare,gaz si energie electrica;

– Suportarea cheltuielilor legate de mentenanta tuturor spatiilor  in care se desfasoara activitatile proiectului(administrative,educationale si extracuriculare);

– Suportarea a 50%din costul transportului elevilor prin suplinirea cu un mijloc de transport elevi.;

– Promovarea initiativei pe toate canalele disponibile

– Preluarea initiativei dupa finalizarea proiectului

Inspectoratul Scolar Cluj

– Desemnarea unui reprezentant in cadrul echipei de management a proiectului;

– Diseminarea practicilor proiectului si rezultatelor acestuia spre alte scoli in vederea promovari conceptului de desegregare;

– Sprijin in elaborarea curiculei de predare(metodologiei) adaptate nevoilor beneficiarilor,intocmirii bazei de date,evaluarea elevilor si raportarea rezultatelor;

-Sprijin in organizarea excursiilor multiculturale;

-Suport in organizarea de seminarii;

-Facilitarea transportului participantilor la seminarul de constituire a,,Harta necesitati  Educatie Incluzive a Judetului Cluj”;

– Coordonarea impreuna cu APIS   ,,Educatia Incluziva a Judetului Cluj”

Scoala Pavel DAN

– Asistenta tehnica in vedera bunei desfasurari a proiectului;

-Participarea la recrutarea personalului;

-Asigurarea spatiilor necesare bunei desfasurari a tuturor activitatilor proiectului;

-Asigurarea si dotarea unui birou pentru personalul proiectului in interiorul scolii;

– Asigurarea bunei desfasurari a proiectului prin punerea la dispozitie a personalului administrartiv al scolii(administrator,paza,femei de sevici,etc.);

– Suport logistic in cadrul activitatiilor educationale si extrascolare;

-Elaborea impreuna cu ceilalti parteneri a metologiei de predare;

-Asigurarea si dotarea unui spatiu adecvat in vedera servirii mesei.

Colegiul Tehnic Victor Ungureanu

– Facilitarea inscrierii la ,,Sansa a Doua” a beneficiarilor identificati de catre APIS;

– Inscrierea elevilor  beneficiari din clasele VIII in cadrul colegiului;

Diseminarea practicilor proiectului si rezultatelor ;acestuia si participarea la seminariile prevazute;

<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>