Paşaport de succes pentru copii si tineri cu deficienţe de vedere

Contact

Descriere

Asociaţia Pontes în parteneriat cu Direcţia de Asistenţă Socială şi Medicală Cluj-Napoca şi Asociaţia Studenţilor Creştini Ortodocşi Români Filiala Cluj-Napoca, anunţă lansarea proiectului ”Paşaport de succes pentru copii si tineri cu deficienţe de vedere”.
Proiectul este finanţat cu sprijinul financiar al Programului RO10 - CORAI, program finanţat de Granturile SEE 2009-2014 şi administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială. Valoarea totală eligibilă a proiectului este de 883.936,00 lei, din care asistenţă financiară nerambursabilă solicitată 795.542,40 lei.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de reducerea inegalităţilor şi a excluziunii sociale a copiilor şi tinerilor cu deficienţe de vedere prin implicarea participativă a actorilor sociali publici şi privaţi locali într-o reţea sustenabilă pe termen mediu şi lung la nivelul comunităţii.

Proiectul îşi propune:
1. Dezvoltarea unei reţele de 22 specialişti atent aleşi din rândul actorilor sociali publici şi privaţi co-interesaţi în problematica persoanelor cu deficienţe de vedere, în vederea conceperii (4 luni) şi monitorizării (8 luni) consecvente a unui plan de acţiune menit să diminueze fenomenul de discriminare, la nivelul judeţului Cluj.
2. Lansarea unei campanii de informare şi conştientizare cu privire la fenomenul de discriminare a persoanelor cu deficienţe de vedere, la nivelul judeţului Cluj. Campania se va desfăşura în perioada iulie 2015- aprilie 2016, sub conceptul Ascultă Oraşul NeVăzut.
3. Testarea planului de acţiune realizat cu ajutorul Reţelei de Specialişti pe un eşantion de 100 copii şi tineri cu deficienţe de vedere din judeţul Cluj prin implicarea acestora în activităţi:
- consiliere psihologică având ca obiectiv general dezvoltarea stimei de sine şi a încrederii în sine
- dezvoltarea abilităţilor de viaţă independentă
- activităţi comune cu copiii şi tinerii voluntari văzători (tabere, excursii, ziua porţilor deschise). 

Perioada de desfăşurare a proiectului este de 12 luni, respectiv 01.05.2015 - 30.04.2016.

Pentru mai multe informaţii despre acest proiect, puteţi contacta: 
Dan Lionte Malus - Expert Campanie de Conştientizare şi Informare
comunicare [at] pontes (dot) ro

Beneficiari

Grupul ţintă al proiectului este format din 122 de persoane:
- 100 de copii şi tineri cu deficienţe de vedere, 
- 22 de factori de decizie şi specialişti ai sectorului public şi privat,
- precum şi repezentanţi ai grupurilor de cetăţeni. 

  • Numărul de locuri: 0
  • Beneficiari: 0
<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>