Asociatia Tinerilor Crestini Ortodocsi Cluj

Contact

Logo Asociatia Tinerilor Crestini Ortodocsi Cluj

Descriere

La Sinodul Mitropolitan al Mitropoliei Clujului, Maramureșului și Sălajului, din 19 februarie 2013, s-a hotărât înființarea Asociației Tinerilor Creștini Ortodocși la nivelul tuturor protopopiatelor cu scopul de a susține și dezvolta activitățile de tineret din cele trei Eparhii.

Pentru parohiile din Cluj-Napoca (Protopopiatul Cluj II) și cele dinîmprejurimile Clujului (Protopopiatul Cluj I) s-a înființat în vara aceasta Asociația Tinerilor Creștini Ortodocși Cluj.

Misiunea Asociației Tinerilor Creștini Ortodocși Cluj este de a oferi tinerilor oportunităţi de dezvoltare activă și armonioasă, generatoare de schimbări pozitive, iar scopul Asociației este promovarea valorilor creştin-ortodoxe, educaţionale, morale, culturale, civice, sociale şi ecologice în rândul tinerilor.

Din statutul Asociației Tinerilor Creștini Ortodocși, prezentăm câteva dintre obiectivele cele mai importante:

1) conştientizarea şi formarea continuă a identităţii creştin-ortodoxe în rândul tinerilor ortodocși;

2) iniţierea de programe şi proiecte care să conducă la implicarea activă a copiilor, adolescenţilor şi tinerilor în viaţa comunităţii parohiale;

3) dezvoltarea de programe şi proiecte de tineret care să vizeze petrecerea în mod util a timpului liber şi a vacanţelor;

4) dezvoltarea de programe şi proiecte culturale, educaţionale, medicale şi sociale la nivel de învăţământ preuniversitar şi învăţământ superior, conform legislaţiei în vigoare;

5) stimularea şi creşterea gradului de participare a copiilor şi tinerilor în acţiuni centrate pe valorificarea potenţialului creativ, programe formativ-alternative, încurajarea iniţiativelor în domeniul creativităţii culturale, dezvoltarea participării şi învăţării interculturale în domeniul tineretului;

6) prevenirea situaţiilor de risc şi a îmbolnăvirilor în rândul tinerilor prin promovarea unui stil de viaţă sănătos şi activ;

7) stimularea şi creşterea gradului de participare a tinerilor la viaţa comunităţii şi societăţii, abordarea integrată a tineretului ca resursă pentru dezvoltare;

8) promovarea protecţiei mediului înconjurător, încurajarea sportului şi turismului;

9) promovarea voluntariatului la nivel local, naţional şi internaţional în rândul tinerilor;

10) publicarea şi difuzarea de reviste şi materiale care contribuie la atingerea obiectivelor Asociaţiei.

Pentru îndeplinirea acestor obiective, ne propunem să organizăm următoarele activități:

1) desfăşurarea de activităţi religios-morale şi de pastoraţie destinate tinerilor în şcoli, licee, facultăţi, parohii şi alte instituţii publice sau private de tineret;

2) organizarea şi desfăşurarea de activităţi educative pentru copii, adolescenţi şi tineri în comunităţile parohiale;

3) organizarea de grupuri de tineret săptămânale sau bilunare pentru copii, adolescenţi şi tineri, acţiuni şi programe educative pentru copii, adolescenţi şi tineri în comunităţile parohiale;

4) organizarea de activităţi comune destinate grupurilor parohiale de tineret;

5) desfăşurarea de activităţi de petrecerea în mod util a timpului liber şi a vacanţelor;

6) organizarea de excursii, pelerinaje, tabere, drumeţii, expediţii, schimburi culturale, conferinţe, cateheze, seminarii, festivaluri, spectacole, concursuri, ateliere şi expoziţii pentru preşcolari, şcolari, liceeni, studenţi şi tineri;

7) activităţi de educaţie nonformală complementară în rândul tinerilor ca mijloc de integrare socială, de dezvoltare a personalităţii tinerilor, a capacităţilor organizatorice, a deprinderilor de viaţă, a abilităţilor de management eficient al timpului, de gândire critică constructivă, de luare a unor decizii şi de a soluţiona probleme;

8) activităţi culturale, educaţionale, medicale şi sociale desfăşurate la nivel de învăţământ preuniversitar şi învăţământ superior;

9) activităţi de valorificare a potenţialului creativ, programe formative și alternative, încurajarea iniţiativelor în domeniul creativităţii culturale cu și pentru copii şi tineri;

10) desfăşurarea de activităţi care să vizeze creşterea consumului cultural în rândul tinerilor, promovarea şi susţinerea tinerelor talente, activităţi stimulative pentru tinerii cu potenţial creativ deosebit;

11) organizarea unei întâlniri anuale a tinerilor ortodocşi, organizarea de conferinţe, seminarii, colocvii;

12) organizarea de întâlniri pentru schimburi de idei, informaţii, cunoştinţe şi bune practici în activităţile asociaţiilor de tineret locale, naţionale şi internaţionale, activităţi de promovarea dialogului între tineri;

13) organizarea de ateliere de creaţie artistică: muzică, iconografie, teatru, desen, pictură, poezie, fotografie, cinematografie, etc;

14) activităţi de stimulare a creativităţii tinerilor în domeniul artistic şi cultural;

15) desfăşurarea de acţiuni experimentale, care să vizeze punerea în aplicare a proiectelor inovatoare şi schimbului de bune practici în domeniul activităţilor de tineret;

16) activităţi pentru formarea deprinderilor de viaţă pentru a dobândi cunoştinţe, deprinderi şi atitudini, pentru adoptarea comportamentelor responsabile, pentru prevenirea şi depăşirea situaţiilor dificile sau a riscului de îmbolnăvire;

17) activităţi informativ-educaţionale cu privire la cauzele, evoluţia, consecinţele negative şi tratamentul dependenţelor precum: alcoolismul, fumatul, consumul drogurilor şi etnobotanicelor, dependenţa de jocuri de noroc, pornografia, dependenţa de televizor şi calculator şi alte tipuri de dependenţă;

18)  activităţi de consiliere şi prevenirea abuzului şi dependenţei de băuturi alcoolice, droguri, fumat, jocuri de noroc, tulburări alimentare, dependenţă sexuală, precum şi problemelor de co-dependenţă;

19) activităţi educative despre sănătate, activităţi informativ-educaţionale în şcoli, licee, facultăţii şi alte instituţii publice sau private de tineret cu privire la avantajele abstinenţei sexuale până la căsătorie şi consecinţele negative ale relaţiilor intime premaritale;

20) organizarea de conferinţe, seminarii despre viaţa conjugală şi parentală;

21) desfăşurarea de acţiuni de informare a tinerilor în vederea conştientizării rolului şi responsabilităţii civice faţă de comunitatea din care fac parte, organizarea de tabere de muncă, activităţi de muncă în folosul comunităţii, activităţi de conştientizare a drepturilor şi obligaţiilor cetăţeneşti, exprimare liberă, desfăşurarea de acţiuni de promovare a comunităţii;

22) activităţi de voluntariat la nivel local, naţional şi internaţional în rândul tinerilor, activităţi de promovare a mobilităţii lucrătorilor de tineret şi a tinerilor;

23) organizarea de training-uri, tabere tematice, cursuri de formare şi seminarii în vederea motivării şi formării tinerilor ca voluntari, lideri de grup sau membri în conducerea asociaţiilor de tineret;

24) organizarea cadrului necesar pentru voluntariat în diverse instituţii şi derularea de programe de voluntariat pentru tineri;

25) publicarea unui almanah ortodox de tineret anual, editarea şi publicarea şi difuzarea de cărţi şi broşuri a căror tematică abordează pastoraţia copiilor, adolescenţilor şi tinerilor ortodocşi, editarea, publicarea şi difuzarea de cărţi, cercetări, studii, monografii, biografii, almanahuri, traduceri, ziare, reviste, broşuri în format digital, multimedia şi print etc., care contribuie la atingerea obiectivelor Asociaţiei.

Conducere

Presedinte Radu Copil Presedinte

Programe

ProiecteTabara de iarna si de vara pentru copii si adolescenti

  • Piata Avram Iancu Nr. 18, Cluj-Napoca, Cluj-Napoca, Cluj

Taberele au caracter religios, educativ si recreativ. Printre activitatile din cadrul taberelor se numara: ateliere, discutii tematice, cantece la chitara, activitati sportive, jocuri de grup, discutii pe grupe de varsta, concursuri, jocuri cu baloane cu apa, drumetii, foc de tabara.  Activități

Activitati:

- seri de tineret (teatrul folk)

- conferinte pentru tineri

- actiuni PRO VITA

- pelerinaje

 


MEDIA

– Responsabilii se ocupă de blog şi facebook.


PRO VITA

– responsabilul derulează programe pro vita la solicitarea parohiilor (de ex. Campania „Vreau să aflu”) şi contribuie la acţiunile publice (marşul pro vita, 1 iunie).


SPORT (volei, fotbal)

– responsabilul de volei şi fotbal organizează întâlniri amicale între parohii.


PELERINAJE

– responsabilul organizează Pelerinajul anual al Asociaţiei (~ 50 de participanţi, minim 2 zile), Pelerinajul pe jos al Tinerilor de la Iclod la Mănăstirea Nicula şi alte pelerinaje ocazionale.


TABERE

– responsabilul ajută la organizarea taberei de vară a Asociaţiei.