Asociația Zâmbet Regăsit

Contact

Descriere

Asociaţia Zâmbet Regăsit este o organizaţie non-profit, fără scop patrimonial, înfiinţată în anul 2010 în Cluj - Napoca 

SCOPUL ASOCIAŢIEI 

- asigurarea suportului social pentru persoanele care nu au posibilitatea să-şi realizeze nevoile sociale; 

- dezvoltarea propriilor capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială, indiferent de naţionalitate, rasă, religie, sex, orientare politică; 

- desfăşurarea de activităţi menite să contribuie la susţinerea idei de solidaritate şi întrajutorare umană;

Domeniul principal de activitate:
     Social
      - Integrarea persoanelor vulnerabile pe piata fortei de munca
      - Servicii sociale
      - Eliminarea saraciei
      - Ajutor umanitar

Domeniu secundar:
     Dezvoltare
      - Dezvoltare economica si sociala

     Sport si recreere
      - Sport pentru amatori
      - Hobby si activitati de recreere
      - Turism

Beneficiari 
Copii si tineri

Asociatii/Organizatii

Comunitati locale (sate, orase, cartiere etc.)

Persoane cu nivel de trai scazut
- Alte categorii de persoane cu nivel de trai scazut
- Someri
- Persoane fara venituri sau cu venituri mici

Persoane suferinde de o anumita boala
- persoane care sufera de boli incurabile/rare
- bolnavi cronici

Obiective
a) Promovarea ideii de implicare, responsabilitate şi voluntariat în comunitate, susţinerea idei de solidaritate umană şi ajutorare a persoanelor aflate în dificultate, sărace şi defavorizate, cu colectare de fonduri şi donaţii;
b) Derularea de activităţi umanitare şi economice pentru ajutorarea persoanelor sărace şi defavorizate, pentru combaterea violenţei în familie;
c) Strângerea de fonduri pentru copii cu malformaţii, pentru persoanele cu handicap, bătrâni neajutoraţi, etc.;
d) Dezvoltarea de programe proprii şi în regim de parteneriat cu autorităţile publice din ţară şi străinătate; 
e) Participarea şi derularea programelor umanitare de urgenţă şi pe termen lung, în vederea ocrotirii copilului şi a familiei prin colectarea şi apoi distribuirea către aceste persoane sau către instituţiile de ocrotire, a unor obiecte de îmbrăcăminte, jucării, alimente, medicamente sau mijloace băneşti;
f) Editarea de materiale, documente, broşuri, pliante, obiecte de îmbrăcăminte având aplicată sigla asociaţiei în vederea ocrotirii valorilor sociale pentru care luptă asociaţia;
g) În vedera autofinanţării, Asociaţia îşi propune ca activitate înfiinţarea unei cantine cu autoservire;
h) Organizarea unor actiuni caritabile la centrele de copii şi azilele de bătrâni;
i) Desfăşurarea oricăror alte activităţi menite să asigure îndeplinirea scopului 

 

Conducere

Ana Ulchianu Presedinte