Centru de informare şi consiliere pentru persoane aflate în dificultate

Contact

  • <a href="mailto:fundatiabiruitorii@gmail.com">fundatiabiruitorii@gmail.com</a>
  • 0259-437054

Descriere

Acest serviciu este acreditat.

Intervenţii în cadrul serviciului: - Serviciul Social Centru de Informare şi Consiliere pentru persoanele aflate în dificultate este un serviciu care răspunde nevoii de informare şi consiliere al persoanelor aflate în dificultate, astfel încât aceştia să aibă acces sporit la informaţii privind drepturile şi îndatoririle lor, să beneficieze de consiliere în identificarea posibilelor căi de rezolvare a unor probleme cu care se confruntă şi de ghidare în utilizarea serviciilor publice. - Serviciile oferite beneficiarilor sunt de informare şi consiliere în domenii precum: acces la serviciile sociale, drepturi şi obligaţii, serviciile de învâţământ, ocupare, sănătate, etc. 

Mod de sesizare a cazurilor: - solicitare din partea beneficiarului a serviciilor - cazurile sunt sesizate de Primării, Biserici şi Culte religioase.

 

Beneficiari

Serviciile se vor acorda tuturor persoanelor indiferent de rasă, culoare, poziţie socială, situaţie materială, sex, apartenenţă politică sau religioasă, nivel cultural, educaţie, etnie, vârsta, handicap sau orientare sexuală. - Persoanele care vor accesa serviciile sunt persoane aflate în dificultate precum persoane cu dizabilităţi, persoane beneficiare de venim minim garantat, persoane fără venituri, beneficiari de ajutor de şomaj, persoane fără loc de muncă, etc. 

  • Numărul de locuri: 0
  • Beneficiari: 0
<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>