Prevenirea şi gestionarea conflictelor la nivelul comunităţilor multiculturale – stagii de pregătire pentru subofiţerii de poliţie

Descriere

Programul urmăreşte prevenirea conflictelor la nivelul comunităţilor multiculturale. Activităţile includ stagii de pregătire adresate subofiţerilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei şi elevilor de la Şcoala de Subofiţeri de Poliţie Vasile Lascăr din Câmpina care activează sau vor activa în comunităţi multiculturale, precum şi o serie de întâlniri la nivelul comunităţilor locale între poliţie, reprezentanţii autorităţilor publice şi cetăţeni.

 Scopul programului:


Scopul programului este combaterea discriminării minorităţilor etnice şi dezvoltarea unei mai bune guvernări prin îmbunătăţirea relaţiilor dintre subofiţerii de poliţie şi comunităţile locale şi promovarea unei guvernări adaptate comunităţilor multietnice. 

 Obiective specifice: 

 susţinerea procesului de reformă la diferite niveluri ale poliţiei, democratizarea şi transparentizarea funcţionării instituţiilor sale
 dezvoltarea capacităţilor de prevenire şi gestionare a conflictelor la nivelul comunităţilor multiculturale ale subofiţerilor de poliţie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei şi elevilor de la Şcoala de Subofiţeri de Poliţie Vasile Lascăr din Câmpina 
 prevenirea comportamentului discriminatoriu al subofiţerilor de poliţie faţă de cetăţenii aparţinând minorităţilor
 îmbunătăţirea, la nivel local, a relaţiilor dintre poliţie, administraţia publică şi membrii comunităţilor multietnice 

 Grup ţintă:

Programul se adresează subofiţerilor de poliţie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei şi elevilor de la Şcoala de Subofiţeri de Poliţie Vasile Lascăr din Câmpina care activează sau vor activa în comunităţi multiculturale, autorităţilor locale din aceste comunităţi şi grupurilor etnice din comunitate.

 Activităţi:

Programul constă într-o serie de 14 stagii (module) de pregătire adresate subofiţerilor din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei şi elevilor de la Şcoala de Subofiţeri de Poliţie “Vasile Lascăr” din Câmpina, care activează sau vor activa în comunităţi multiculturale. Fiecare stagiu este destinat unui număr de 25 de participanţi, totalul celor care beneficiază de pregătire în cadrul proiectului fiind de 350 de persoane.
Activităţile sunt organizate la şcoala de subofiţeri din Câmpina, fiecare modul desfăşurându-se pe durata a 3 zile, fiind prezentate şi discutate următoarele teme:
 Prevenirea stărilor conflictuale în comunităţile multiculturale;
 Cadru normativ de intervenţie în cazuri de conflict;
 Tehnici de comunicare în relaţia poliţie – comunitate multiculturală;
 Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului;
 Drepturile omului şi minorităţile;
 Medierea şi negocierea conflictelor – modalităţi concrete de realizare;
 Rolul mas-media în generarea şi în prevenirea conflictelor;
 Comunitate, siguranţă, autoritate.


În afara stagiilor de pregătire, proiectul mai cuprinde şi o serie de întâlniri de o zi dintre poliţie şi membrii comunităţilor locale.
În baza experienţei acumulate la primele două activităţi, este editată o broşură informativă privind prevenirea conflictelor la nivel de grup în comunităţile multiculturale, inclusiv prevenirea eventualului comportament discriminatoriu al subofiţerilor faţă de persoane aparţinând minorităţilor. Broşura este tipărită în 800 de exemplare şi distribuită la toate Inspectoratele Judeţene de Poliţie.

 Rezultate:
Proiectul a avut un impact important la nivel de politici. Conform raportului Oficiului Naţional pentru Romi din aprilie 2002, privind implementarea Strategiei pentru îmbunătăţirea situaţiei romilor, prevederi importante din noua Lege privind Statutul poliţistului (legea 440/2002, Art.77) sunt consecinţe ale colaborării CRDE cu Inspectoratul General al Poliţiei. Proiectul vine să sprijine procesul de reformă din cadrul poliţiei şi contribuie la dezvoltarea de bune practici în modul de funcţionare a unor instituţii importante din cadrul Ministerului de Interne. Recent a fost semnat un protocol de colaborare între CRDE şi Ministerul de Interne, prin care se doreşte dezvoltarea de iniţiative comune care să clădească pe rezultatele acestui proiect şi să contribuie la o mai bună reprezentare a minorităţilor în rândul poliţiei.

<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>