Formarea Fermierului din teritoriul GAL Someș Transilvan

Contact

Descriere

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă - Filiala Cluj în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca - USAMV – implementează proiectul ”Formarea Fermierului din teritoriul GAL Someș Transilvan”, finanțat de Agenția de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit - APDRP - prin programul LEADER.

Proiectul cuprinde o etapă de Informare iniţială completată ulterior cu una de Formare Profesională.

Informarea vizează beneficiarii publici, privaţi (agricultori, întreprinderi mici şi mijlocii), asociaţii de agricultori, ONG-uri din spaţiul rural al GAL-ului şi va sublinia rolul şi importanţa desfăşurării unor activităţi agricole eficiente şi durabile.

Ulterior urmând cursurile de Formare Profesională ce vor fi organizate în comunele: Apahida, Bonţida, Jucu, Sic şi Corneşti şi se vor derula în perioada 20 ianuarie – 24 februarie 2014.

Beneficiarii direcţi ai cursurilor sunt persoanele de pe întreg teritoriul GAL Someș Transilvan, din domeniile silvicol, apicol, industrie agro-alimentară, agricol şi zootehnic.

Cursurile de Formare Profesională cuprinde următoarele Module:

 • Management de proiect
 • Management financiar
 • Metode de Marketing
 • Protecţia mediului
 • Agricultură şi produse ecologice
 • Procesarea produselor ecologice
 • Managementul exploataţiei
 • Apicultură
 • Legumicultură
 • Silvicultură
 • Modalităţi noi de valorificare a resurselor locale.

Proiectul vizează îmbunătățirea cunoștințelor grupului țintă cu privire la agricultura eficientă și durabilă, dezvoltarea locală și abordarea LEADER în noul context deosebit de favorabil.

Perioada de implementare: 13.05.2013-14.04.2014

Coordonator de proiect: KIRÁLY Annamária

Finanțator: Agenția de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit - APDRP - prin programul LEADER

 

 Cooperativa Agricolă Miere de Câmpie reprezintă o întreprindere comunitară care a fost creată cu susținerea Fundației Româno-Americane și care are ca prim obiectiv sprijinirea micilor apicultori din Câmpia Transilvaniei (nord-estul județului Cluj). Cooperativa reunește 11 membrii, dintre care 10 apicultori și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj în calitate de consultant. Sediul se află în localitatea Sic, comuna Sic, județul Cluj.

Misiunea Cooperativei este de a sprijinii apicultorii ce dețin ferme mici și medii pentru ca să-și dezvolte facilitățile de producție și să-și asigure venituri constante și echitabile din activitatea întreprinsă.

Obiectivul Cooperativei este asigurarea accesului la piață a produselor apicole a membrilor fondatori și membrilor afiliați prin dezvoltarea de facilități tehnologice de ambalare și identificarea de clienți la nivel național și internațional.

Obiectivele specifice ale Cooperativei sunt:

 a)    obținerea unei clădiri pentru linia de procesare a mierii pe o perioadă de cel puțin 12 ani

 b)    modificarea clădirii sau a spațiilor în funcție de necesitățile DSVSA-ului

 c)    cumpărarea a unei linii de procesare a mierii și a unei linii de îmbuteliere a mierii de albine

 d)    crearea mărcii „Miere de câmpie” și înregistrarea ei la OSIM

 e)    obținerea de contracte de vânzare cu comercianții cu amănuntul locali

 f)     obținerea de contracte de vânzare naționale și internaționale

Beneficiari: 10 apicultori (în prima fază) din Sic, Unguraș, Mintiu Gherlii, Fizeșul Gherlii și Sânmartin. 

<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>