Promovarea spiritului antreprenorial în societate prin dezvoltarea de forme asociative

Contact

Descriere

Perioada de implementare: 1 iulie 2012 – 28 februarie 2013

 

Finanțator: Fundația Româno-Americană

 

Parteneri: Proiectul face parte din programul: “Dezvoltare Rurală prin antreprenoriat și asociere” - o inițiativă comună a Romanian-American Foundation, Fundația PACT, Fundația Civitas, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Centrul de Mediere și securitate Comunitară (CMSC), Centrul Român de Politici Europene (CRPE) și Centrul pentru Educație Economică și Dezvoltare (CEED).

 

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă inițiază proiectul „Promovarea spiritului antreprenorial în societate prin dezvoltarea de forme asociative”. Proiectul a avut ca obiectiv dezvoltarea unei structuri asociative care să ofere micilor fermieri, proprietari ai acestei entități, posibilitatea de a lucra în comun în demersul de procesare și marketing al produselor. Scopul principal al acestui proiect este dezvoltarea unui model de cooperare între fermieri, folosind metode participative.  La finalul acestuia a rezultat ”Cooperativa Agricolă Lunca Someșului Mic” formată din 17 membri, fermieri din comunele Apahida și Jucu.

LOGO 15

 

Perioadă de implementare: septembrie 2010 – septembrie 2011

 

Coordonator: CSÁKI Rozália

 

Finanţator: Lifelong Learning Program, Parteneriate Grundtvig

 

Proiectul se concentrează pe procesul de învățare al comunităților rurale prin care ei se auto-organizează în așa fel încât să asigure dezvoltarea durabilă a comunității, a satului. Prin dezvoltare durabilă în cadrul acestui proiect se înțelege atât dezvoltarea resurselor umane cât și a mediului înconjurător. Acest proiect oferă posibilitate atât membrilor fundației cât și reprezentanților comunităților rurale cu care colaborăm să cunoască proiecte de succes pe această temă, să dezvolte colaborări internaționale, să învețe de la parteneri și să îmbunătățească munca lor prin aceste cunoștințe, idei noi acumulate pe parcursul implementării proiectului. 

LOGO 12

<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>