Programul de burse al Fundației Comunitare Cluj ediția 2015 - 2016

Contact

Descriere

Fundația Comunitară Cluj oferă și în acest an cel puțin 10 burse unor tineri cu rezultate școlare bune dar cu resurse financiare limitate. Principalul scop urmărit este ca aceștia să-și continue studiile într-o instituție de învățămînt preuniversitar din județul Cluj. Dintre cele 10 burse, 3 vor fi acordate ca burse de excelență și 7 ca burse de studiu.

Eligibilitate

Pot aplica pentru bursă elevi cu domiciliul în judetul Cluj, aflati în acest moment în clasa a VIII-a și care doresc să-și continue studiile în cadrul unei instituții de învățământ preuniversitar din județ în anul școlar 2015 - 2016. Bursele se atribuie prin concurs. Nu constituie criterii de acordare a burselor sexul sau religia candidatului.

Sunt eligibili atât elevi care nu au mai beneficiat în trecut de Burse oferite de Fundația Comunitară Cluj, cât și elevi care au mai primit o bursă sau mai multe din partea fundației și au nevoie de sprijin în continuare și în acest an.

Procesul de selecție

În selecția aplicanților se vor considera următoarele aspecte:

 • nevoia financiară -  venitul în ultimele 4 luni să nu fie mai mare de 500 lei net/membru de familie;
 • motivația aplicantului;
 • mediile anilor de gimnaziu (clasa a V-a, a VI-a, a VII-a) să fie mai mari de 9,00, în cazul burselor de excelență;
 • mediile anilor de gimnaziu (clasa a V-a, a VI-a, a VII-a) să fie mai mari de 7,00, în cazul burselor de studiu;
 • să fie declarate alte surse de venit (burse, altele) ale familiei sau ale elevului;

Perioada de acordare a bursei

Bursele se acordă pe durata anului școlar (nouă luni), cu începere din septembrie 2015 și până în mai 2016 inclusiv.

Valoarea fondului de burse

Fondul disponibil este de 20.700 de lei - din care vom acorda un număr de 10 burse în valoare de 230 de lei/lună timp de nouă luni.

Fundația Comunitară Cluj continuă campania de mobilizare de resurse pentru a crește valoarea Fondului și a numărului de burse acordate.

Din suma mobilizată, Fundația Comunitară Cluj va deconta cheltuieli administrative de 10%.

Ce acoperă bursele?

Bursele pot acoperi cheltuieli ca: masă, cazare/cămin, cărți, transport.

Cum se obție bursa

Acte necesare pentru depunerea dosarului/aplicației:

 • formularul de aplicare completat - poate fi descărcat de AICI
 • copie după cartea de identitate/certificatul de naștere (pentru cei care nu au împlinit încă 14 ani).
 • eseu - care să sublinieze motivația aplicantului și nevoia pentru suport (1-2 pagini scrise de mână de către aplicant).
 • scrisoare de recomandare din partea unui profesor/diriginte/director - de ce îl recomandă, câteva cuvinte despre potențialul și caracterul aplicantului si un număr de telefon pentru contact.
 • adeverință eliberată de instituția de învațământ care să ateste mediile de absolvire din anii școlari anteriori.
 • documente care să evidențieze  nivelul venitului pe membru de familie în ultimele patru luni (adeverință de la locul de muncă al părinților, copie cupoane de pensie sau șomaj, adeverință fiscală - pentru cei care realizează venituri din activități independente,  sau certificate de atestare fiscală eliberate de primării privind venitul agricol și alte venituri).
 • copie după cărțile de identitate/certificatele de naștere ale tututor membrilor familiei care locuiesc cu aplicantul.

Condiții de acordare a burselor

Bursierii trebuie să-și păstreze pe tot parcursul anului școlar calitatea de integralist, pe care o vor dovedi pe baza unei adeverințe eliberate de instituția de învățământ pre-universitar la care au fost admiși.

Cu fiecare bursier Fundația Comunitară Cluj va semna un contract care stabilește drepturile și obligațiile părților.

Depunerea dosarelor:

Dosarele se pot trimite prin poștă sau pot fi depuse direct la sediul Fundației Comunitare Cluj, Str. Cloșca, nr. 6, ap. 2.

Data limită de depunere a aplicațiilor este 31 mai 2015, ora 16.00.

Calendarul programului

 

Luna

Activitate

aprilie 2015

Lansarea programului

aprilie 2015

Promovarea programului, clarificări, răspunsuri la întrebarile venite din partea aplicanților

31 mai

Data limită de depunere a dosarelor

mai 2015

Selecția bursierilor

iunie 2015

Anunțarea bursierilor

iunie 2015

Semnarea contractelor cu bursierii

septembrie 2015 - mai 2016

Implementarea și monitorizarea programului

Prezentarea unor documente false în scopul obținerii bursei atrage după sine pierderea bursei dar și a dreptului de a solicita pe viitor alte burse sau a unui alt tip de suport din partea Fundației.

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la numerele de telefon0264 434 6180264 434 618, 0733 932 5570733 932 557, sau la adresa de e-mail: lucian.lupu@fundatiacomunitaracluj.ro.

<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>