SERVICII DE ÎNGRIJIRI MEDICALE ȘI SOCIALE LA DOMICILIU

Contact

  • str. Tazlăului, nr. 11, Cluj-Napoca, Cluj
  • <a href="mailto:fivclujnapoca@gmail.com">fivclujnapoca@gmail.com</a>
  • 0264457961
  • 0723734587
  • www.fiv.ro

Descriere

Programul de îngrijiri medicale și sociale la domiciliu îşi propune să prevină instituţionalizarea și să degreveze spitalele de cazurile sociale, care pot primi îngrijiri socio-medicale la domiciliu, reducând consecutiv costurile serviciilor medicale şi să răspundă dorinţei pacienţilor de a fi îngrijiţi în mediul familial.

Conducere

Ana Tudoran Director

Beneficiari

Beneficiarii sunt persoane vârstnice dependente de domiciliu și persoane cu probleme de sănătatea ce au nevoie de îngrijiri socio- medicale și paliative, din municipiul Cluj-Napoca

  • Numărul de locuri: 150
  • Beneficiari: 145

Activități

servicii sociale oferite prin următoarele activitățisociale: evaluarea socială (fișa de evaluarea socio-medicală și geriatrică), sprijin pentru obţinerea prestaţiilor sociale specializate, pentru plata unor servicii, ajutor pentru îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei, menaj şi prepararea hranei, monitorizare, consiliere informațională, implicarea altor profesionişti ai echipei FIV, intermediere pacienţi – alte instituţii, donaţii de materiale de incontinenţă și materiale de curăţenie, donaţii de obiecte mici de inventar casnic, implicarea studenţilor practicanţi în activităţi sociale, coordonarea activităţilor voluntarilor, asigurarea transportului la diferite instituţii, activităţi de promovare a serviciilor de îngrijire socio-medicală în comunitate, participare la întâlniri organizate de alte ONG-uri din localitate şi din ţară, instituţii publice de profil, unităţi medicale, activităţi administrativ-organizatorice în unitatea de asistenţă socială FIV.

     ♦ servicii medicale realizate prin următoarele activități: ajutor pentru recuperarea capacităţilor fizice şi psihice, monitorizarea parametrilor fiziologici: TA, puls, temperatură, respirație, diureză; administrarea medicamentelor injectabile; recoltarea produselor biologice; îngrijirea plăgilor, escarelor, stomelor, fistulelor, tubului de dren, etc.; activitățile de educație pentru sănătate și sprijin profesional și moral pentru membrii familiilor pacienților îngrijiți;

     ♦ activități psiho-sociale care au ca şi scop recuperarea psiho-afectivă şi pregătirea pentru integrarea socială şi prevenirea marginalizării sociale; consiliere psihologică; suport emoțional, ventilarea sentimentelor.


<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>