Beneficiarii FRCCF

Contact

Beneficiari

FRCCF realizează în fiecare an un studiu asupra familiilor care beneficiază de serviciile socio-educative oferite de organizaţia noastră.

În 2014, au fost intervievate 225 de familii din cele şase centre de zi, operaţionale în anul 2014: Clujul Are Suflet (88), Centrul de zi de la Scoala Horea Cluj-Napoca (15), Centrul de zi EveryChild Cluj-Napoca (34), Centrul de zi Câmpia Turzii (38), Centrul de zi Viişoara (27) şi Centrul de zi Popeşti (23).

Indicatori urmăriţi:

Venitul mediu lunar/membru de familie

Venitul mediu lunar, în 2014, calculat pe toate cele şase centre de zi, a fost de 55,58 euro. Defalcat în familie, doar 7,8% dintre mame au salariul egal sau mai mare cu salariul minim (975 lei), în timp ce dintre taţi, 15,9% au salarii mai mari sau egale cu salariul minim.

Numărul membrilor familiilor

Familiile cu care au lucrat echipele multidisciplinare ale FRCCF, în 2014, sunt formate din 523 adulţi şi 466 copii, numărul mediu de persoane pe familie fiind de 4,7.

Etnie

Copiii înscrişi în centrele de zi ale FRCCF provin din familii de etnie românâ, maghiară, romă, dar şi familii mixte.

Educaţia părinţilor

Nivelul de şcolarizare al părinţilor este destul de scăzut, media şcolarizării lor fiind de 8 clase – mamele şi 9 clase – taţii. Din cele 430 de persoane intervievate, 35 nu au nicio formă de şcolarizare, iar 8 au studii superioare. Cei mai mulţi dintre ei au terminat şcoala gimnazială (141).

Problemele familiilor

Problemele acute cu care se confruntă familiile cu care interacţionăm se datorează în principal resurselor financiare insuficiente.

  • Numărul de locuri: 0
  • Beneficiari: 0
<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>