1.„Inclusiv - Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România” – proiect POSDRU dedicat grupurilor vulnerabile

Contact

Descriere

Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială”, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Fundația World Vision România, Fundația pentru Dezvoltarea Asociațiilor de Ajutor Mutual și Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (Belgia) implementează în parteneriat proiectul „Inclusiv – Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România”, cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.2 „Îmbunătăţirea accesului şi a participării grupurilor vulnerabile pe piața muncii”.

Proiectul își propune creșterea nivelului de calificare a persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile din 6 regiuni ale României (Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Sud-Est, Vest și București-Ilfov), prin furnizarea de programe integrate de consiliere și formare profesională în vederea integrării sau reintegrării pe o piața a muncii flexibilă și incluzivă. Perioada de desfăşurare a proiectului este de 18 luni, respectiv 23.04.2014-22.10.2015.

În cadrul proiectului vor fi înființate și operaționalizate 6 centre de incluziune socială, de serviciile cărora vor beneficia 1200 de persoane în regiunile Nord-Vest, Sud-Vest Oltenia, Nord-Est, Sud-Est, Vest și București-Ilfov; 900 de persoane vor participa la cele 36 de cursuri de calificare organizate.

Grupul țintă al proiectului este format din: 50 de persoane cu dizabilități, 180 de persoane de etnie romă, femei, 210 de persoane din familii cu peste 2 copii, 120 de persoane din familii monoparentale, 30 de persoane afectate de boli ocupaționale, 6 persoane fără adăpost, 12 tineri peste 18 ani care părăsesc sistemul instituționalizat de protecție a copilului, 412 femei, 180 de persoane aparținând altor grupuri vulnerabile (Ex. beneficiari de venit minim garantat).

<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>