"Clujul inclusiv"

Contact

Descriere

Proiectul “Clujul inclusiv” urmărește să creeze un climat favorabil integrării în societate a tinerilor aparținând grupurilor vulnerabile prin artă și creativitate. Prin diferitele activități dorește să pună în valoare potențialului artistic și creativ, și schimbarea percepției publice asupra rolului acestor persoane în cadrul comunității. De asemenea promovează cunoașterea între diversele organizații care lucrează cu tinerii din grupurile vulnerabile.

Din grupul țintă al proiectului fac parte pe de o parte tinerii din diverse grupuri vulnerabile: tineri aflați/iesiți din sistemul de protecție a copilului, tineri cu dizabilități, tineri cu potențial creativ artistic însă cu un nivel de educație mai scăzut, pe de altă parte: experți din centrele care lucrează cu tineri aparținând grupurilor vulnerabile. Profesori, elevi, studenți, tineri, reprezentanți ai ONG-urilor, organizații și instituții ocupate cu formarea profesională, autorități, patroni, sindicate, artiști, mass-media, publicul larg.

Activitățile principale ale proiectului: organizarea, sub egida Cluj – Capitala Europeană a Tineretului, a unei expoziții cu vânzare a creațiilor artistice ale tinerilor provenind din grupuri dezavantajate, realizarea unui concurs cu premii a lucrărilor artistice cu valoare de utilitate realizate de aceștia, ateliere creative, unde cei interesați pot participa alături de tinerii creatori și un spectacol, prin care să se pună în valoare talentul și creativitatea lor. 

Finanțator: Primăria şi Consiliul Local Cluj-Napoca

Durata: 1 mai - 15 noiembrie 2015

<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>