„Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competențelor manageriale pentru a genera un număr crescut de afaceri - NewBiz”

Contact

Descriere

(POSDRU, CPP 176 Strategic - „România Start-up”, AXA PRIORITARĂ 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”)

BENEFICIAR: Academia de Studii Economice din București

PARTENER: PROIS-NV

REGIUNI DE IMPLEMENTARE: Nord-Vest și Vest

Prin serviciile oferite (instruire în vederea deschiderii unei afaceri, precum și de dezvoltare a competențelor manageriale – marketing, resurse umane, relații cu clienții etc.) în cadrul proiectului se va crește capacitatea persoanelor de a materializa ideile de afaceri, capacitatea de a-şi asuma riscul, precum şi abilitatea de a planifica şi gestiona proiecte cu scopul de a-şi atinge obiectivele. În cadrul centrelor de sprijin pentru inițierea afacerilor, prin Platforma de e-learning, prin dezvoltarea ghidului interactiv de sprijin pentru inițierea unei afaceri membrii grupului țintă vor fi consiliați în vederea dezvoltării competențelor antreprenoriale și vor putea să simuleze pașii necesari a fi parcurși în vederea înființării și dezvoltării unei întreprinderi, vor participa la activități de mentorat/tutoriat care îi va ajuta să realizeze un plan de afaceri sustenabil.

DURATA: 10 luni

Lista documentelor necesare pentru înscriere este disponibilă AICI.

Documentația de înscriere se depune la Secretariatul PROIS-NV (Cluj-Napoca, zona P-ței Cipariu, Str. Fluerașului nr. 3) de LUNI până VINERI, în intervalul orar 9:00-16:00. 

<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>