„Mediul profesional 2020“ – urmările psihosociale ale schimbărilor structurale de pe piața muncii din Europa – instrumente eficiente pentru o sanogeneză în firmele și organizațiile din sistemul de sănătate și de îngrijire a persoanelor în vârstă

Contact

Descriere

(Proiect finanțat prin programul ERASMUS+, acțiunea cheie 2 – Parteneriate strategice, perioada de implementare 01.09.2014-31.08.2016).

Parteneri: Nell-Breuning-Haus (Germania) – solicitant, 2) Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen (Germania), 3) ATB – Arbeiter-, Freizeit- und Bildungsverein (Italia), 4) ETÖK- Eesti Tööküsimuste Keskus (Estonia), 5) Arbeiterwohlfahrt – AWO (Germania), 6) Europejski Dom Spotkan - Fundacja Nowy Staw (Polonia), 7) CSC Verviers (Belgia), 8) PROIS-NV

Proiectul urmărește o îmbunătățire semnificativă a condițiilor de muncă în ceea ce privește prevenirea bolilor psihice și promovarea sanogenezei la locul de muncă și identificarea factorilor de stres care adesea stau la dezvoltarea bolilor psihice și pot atrage după sine perioade lungi de absență, terapii costisitoare, serioase probleme sociale și adesea și ieșirea totală din câmpul muncii.

În cadrul proiectului va fi dezvoltată o curriculă educațională care va putea fi aplicată în formarea profesională dedicată specialiștilor și angajaților din domeniul îngrijirii bolnavilor și a persoanelor în vârstă.

<script src="http://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>