Asociația Familia Regăsită

Contact

Logo Asociația Familia Regăsită

Descriere

Asociaţia Familia Regasită este persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, independentă, apolitică avand la bază principiile constituţionale ale dreptului de asociere şi reglementările legale privind asocierea şi constituirea de persoane juridice.

Asociaţia a fost constituita în mod voluntar de persoane fizice, în anul 1991, cu scop umanitar, a carei sferă de activitate constă în identificarea şi ajutarea familiilor aflate în dificultate, a copiilor instituţionalizaţi sau aflaţi în situaţie socială precară, în scopul intrajutorarii, ocrotirii şi susţinerii intereselor acestora şi al sprijinirii activităţii sociale din România.

Activitatea Asociaţiei Familia Regasită are la baza urmatoarele direcţii de acţiune:

Activităţi de asistenţă socială pentru familiile aflate în situaţii de criză.
Activităţi de asistenţă socială pentru vârstnicii cu resurse limitate.
Stimularea creşterii copiilor în mediul familial.
Activităţi recreativ-educative pentru copii proveniţi din familiile sărace.
Cercetare şi instruire în domeniul creşterii şi ocrotirii copilului.
Srijin pentru copii instituţionalizaţi.
Distribuirea de ajutoare umanitare.
Atragerea în vederea scopului propus a cât mai multor persoane fizice sau juridice, pentru a susţine material asociaţia.
Asociaţia este neutră din punct de vedere politic si religios.

 

Viziunea asociatiei

Viziunea asociaţiei se referă la o viaţă mai bună pentru semenii noştri, familii puternice şi echilibrate, o societate mai responsabilă, mai bună, mai funcţională.

Misiunea  asociaţiei

Ajutăm familii aflate în situaţii de  criză
Stimulăm creşterea copiilor în mediul familial
Mobilizăm persoane care vor să-şi ajute semenii

ISTORIC

Istoria Asociaţiei „Familia Regasită” începe în 1991, când 21 de români cu spirit de iniţiativă în asociere cu un grup de elveţieni au decis că, împreună, pot avea mai multă forţă în sprijinirea celor aflaţi în dificultate.
Această idee nu ar fi prins viaţă fără suflul dat de Manfred şi Berta Henzelmann. Această familie a constituit motorul principal al Asociaţiei „Familia Regăsită”, fiind nucleul în jurul căruia s-a dezvoltat şi desfăşurat întreaga viaţă a asociaţiei.
Povestea tristă a realităţii româneşti din acei ani i-a determinat să aleagă această experienţă. Cei doi îşi amintesc cum totul a început într-o seară liniştită la televizor: „Relatarea despre viaţa plină de lipsuri a copiilor din această ţară ne-a luat pofta de mâncare şi mie mi-au dat lacrimile. Soţul meu m-a văzut şi m-a întrebat: < Cine să-i ajute pe aceşti copii, dacă noi, în ţara noastră liniştită, stăm şi le plângem de milă?> Mult timp am discutat apoi despre posibilitatea de a face ceva”.

Astfel, în 1990, cei doi soţi coborau pentru prima dată în gara din Cluj Napoca, urmând ca în aprilie 1991 să se mute definitiv în România. În aceeaşi lună au înfiinţat Asociaţia „Familia Regăsită”.
Motivaţia lor era aceea de a-i ajuta pe alţii în aşa fel încât să înveţe să se ajute singuri. Pornind de la această idee, au apărut rând pe rând şi adaptate necesităţilor momentului, programele asociaţiei.

Încercând să păstrăm o ordine cronologică, vom enumera în continuare principalele programe care s-au derulat de-a lungul timpului.
• Unul din primele proiecte a fost înfiinţarea unei case de tip familial – „Casa Rhea”, în care un număr de cinci copii aveau să fie îngrijiţi, crescuţi şi educaţi de către o familie adevărată. Proiectul a început în 1992 când cei cinci copii aveau între 7 luni şi 4 ani şi continuă şi astăzi.
• Prin intermediul asociaţiei, 35 de copii şi-au găsit familii adoptive într-o perioadă în care problema copiilor din vechile orfelinate era destul de acută: 1992-1996.
• La Casa de Copii „Bucheţel”, în perioada 1995-2002, s-a implementat un nou sistem de tip familial prin care copiii proveniţi din vechile case de copii au format „familii” în jurul unei mame sociale. Acest lucru a contribuit în mod substanţial la integrarea lor în societate, deoarece acest centru a fost printre primele institutii de îngrijire a copiilor abandonaţi, restructurate după noi forme de organizare.
• Copiii străzii au fost sprijiniţi moral şi material în perioada 1999-2001.
• Au fost distribuite ajutoare primite din Elveţia familiilor sărace şi unor instituţii (spitale de copii şi adulţi, centre de plasament, grădiniţe, şcoli speciale şi de masă, cămine de bătrâni etc). Acest program continuă şi astăzi sub numele de „Sprijin pentru familie şi comunitate”.
• În 2001 a fost dat în folosinţă un club pentru copiii din familiile aflate în dificultate, club care în 2006 a devenit Centru de zi.
• Un proiect cu mare impact avea să înceapă în 2002. Este vorba despre construirea unor locuinţe sociale pentru familiile numeroase şi cu situaţie materială precară, proiect denumit sugestiv „Casa Speranţa”.
• În 2004 un grup de doamne voluntare au costituit grupul „Zenit” care s-a implicat şi continuă să se implice în susţinerea semenilor mai puţin norocoşi. Numărul membrilor acestui grup continuă să crească în fiecare an direct proporţional cu implicarea lor în comunitate.

Prin aceste activităţi şi multe altele care au urmat şi care continuă şi astăzi, familia Henzelmann şi-a îndeplinit misiunea pentru care a venit aici, lăsând în urmă o asociaţie puternică care continuă prin programele sale să susţină această misiune.
Ca urmare a tuturor activităţilor desfăşurate, a implicării şi seriozităţii membrilor, voluntarilor şi angajaţilor asociaţiei,în decembrie 2006, Asociaţia „Familia Regăsită” a obţinut acreditarea de la Comisia de Acreditare a furnizorilor de servicii sociale din judeţul Cluj.

Multumim din suflet tuturor acelor care si-au adus contributia la aceste lucruri !

 

Conducere

Mircea Alexandru Luca Presedinte

Programe

Centrului de zi pentru copii

În cadrul Centrului de zi pentru copii oferim următoarele servicii: 1. Educare (activitatea presupune următoarele servicii: sprijinirea copiilor în rezolvarea temelor de casă, consiliere şcolară pentru materiile şcolare la care întâmpină dificultăţi). 2. Consiliere socială si psihologica pentru copil şi familie (oferim sprijin în rezolvarea pro...


„Sprijin pentru familie si comunitate”

Programul „Sprijin pentru familie si comunitate” oferă urmatoarele servicii: Identificarea nevoii sociale individuale, familiale şi de grup.  Informare despre drepturi şi obligaţii.  Măsuri şi acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială.  Măsuri şi acţiuni de urgenţă în vederea reducerii efectelor situaţiilor de criză.  Măsuri şi...


Activități

„Casa Speranţa”

reprezintă un program prin care asociaţia doreşte să ofere resurse rezidenţiale pentru familii numeroase, cu resurse materiale insuficiente. Construcţia casei a început în anul 2002. În 2006 a fost dat în folosinţă primul apartament unei familii formată din 11 persoane, iar în 2008 a fost terminat cel de-al doilea apartament care a fost ocupat de o altă familie numeroasă, aflată în dificultate. Avem în proiect construcţia unui al treilea apartament.


„Sprijin pentru familie şi comunitate”

  • are ca scop acordarea de sprijin material şi financiar persoanelor şi familiilor cu venituri insuficiente pentru acoperirea nevoilor minime.

Se urmăreşte pentru persoanele în cauză dezvoltarea capacităţii de a se implica în rezolvarea propriilor probleme şi de a-şi restabili echilibrul. Activităţile pe care le derulăm în acest sens sunt: identificarea nevoilor sociale, informare despre drepturi şi obligaţii, acţiuni de conştientizare şi sensibilizare socială, reducerea efectelor în situaţii de criză, consiliere, încurajarea solidarităţii sociale etc.

Sprjinul acordat comunităţii constă în donaţii materiale către alte instituţii de ocrotire socială, prin intermediul cărora realizăm diversificarea şi lărgirea ariei de beneficiari.

Calitatea de beneficiar al asociaţiei se dobândeşte în urma realizării unei anchete sociale la domiciliul solicitantului de către asistentul social. Dacă este considerat eligil, solicitantul devine beneficiar al asociaţiei şi i se întocmeşte un plan de intervenţie personalizat, care conţine obiective şi activităţi stabilite de comun acord cu beneficiarul. Între cele două părţi, asociaţie şi solicitant se încheie un contract, care certifică calitatea de beneficiar al celui din urmă.

Reevaluăm periodic, prin reactualizarea anchetelor sociale, beneficiarii aflaţi în baza de date pentru a vedea dacă s-a inregistrat sau nu progres în urma ajutorului pe care l-am acordat. De asemenea, evaluăm în ce masură au fost îndeplinite obiectivele stabilite în planul de intervenţie şi cât de mult ne-am apropiat de scopul propus.

Evităm crearea unei dependenţe a beneficiarului de AFR.

Solicităm beneficiarii să se implice activ în acţiuni ale AFR (logistică etc).

Încurajăm beneficiarii să se implice social, să coopereze cu alţi beneficiari (servicii gen babysitting, reparaţii etc) şi cu comunitatea mai largă (vecinătate).

Implicăm beneficiarii în stabilirea strategiei de viitor şi a proiectelor pe care le vom dezvolta.

Interacţiunea dintre personalul AFR şi beneficiari întăreşte stima de sine a beneficiarilor, îi ajută la identificarea problemelor şi opţiunilor. Sprijinul pe care îl oferim îi ajută să îşi îmbunătăţească situaţia în plan emoţional, social, fizic, birocratic. Ajutorul material oferit îi ajută să se ocupe de soluţionarea problemelor pe termen mediu şi lung, nu doar a problemelor imediate.

Dacă membrilor vulnerabili ai societăţii le merge mai bine, întregii societăţi îi merge mai bine. Mulţi dintre beneficiarii noştri sunt familii cu mai mulţi copii. Ajutîndu-i astăzi, investim în viitorul societăţii.


Centrul de Zi pentru copii din familii aflate în dificultate: „ Clubul Copiilor”

constă în oferirea de suport afectiv, educaţional, şi material pentru aproximativ 15 copii, prin aceasta urmărindu-se prevenirea abandonului şcolar şi creşterea capacităţii copiilor de a se adapta şi de a se integra în societate.
Activităţile se desfăşoară în cadrul unui program complex şi bine închegat care îmbină activităţi instructiv-educative cu activităţi tematice ce urmăresc însuşirea de cunoştinţe, formarea de abilităţi sociale, familiarizarea cu normele şi valorile societăţii.

La Clubul Copiilor activează 15 copii proveniţi din familii aflate în dificultate, care beneficiază de serviciile programului de asistenţă socială şi care, in majoritate, locuiesc în vecinătatea sediului asociaţiei. Copiii au vârste cuprinse intre 7 şi 15 ani.

Scopul acestui serviciu este de a facilita integrarea şcolară a copiilor proveniţi din familiile înscrise în programul de asistenţă socială, preîntâmpinarea apariţiei diverselor forme de devianţă şcolară (absenteismul şcolar, abandonul şcolar, toxicomania, suicidul, fuga de la şcoală/de acasă, vandalismul şcolar), menţinerea unor relaţii strânse între copil, şcoală şi familie, oferirea de suport emoţional si social, prevenirea aderării copiilor la diverse bande sau găşti.

Principala expectanţă este reprezentată de constanţa frecventării cursurilor şcolii, prevenirea abandonului şcolar precum şi prevenirea comportamentelor deviante. Totodată, se asteaptă şi o îmbunătăţire a rezultatelor şcolare pe parcursul anilor de studii. Odată cu frecventarea Clubului, copiii devin capabili de a-şi identifica problemele şi resursele proprii, de a identifica soluţii la problemele lor sau ale altora, învaţă să relaţioneze mai bine unii cu alţii, îşi îmbogăţesc bagajul de cunoştinţe elementare şi de cultură generală.