Școala după școală Suceagu ”Sfânta Cuvioasă Parascheva”

Contact

  • str. Principală, nr. 98, Suceagu, Cluj
  • <a href="mailto:filantropia_cluj@cluj">filantropia_cluj@cluj</a>
  • 0264431004

Descriere

Prevenirea părăsirii timpurii a şcolii în rândul elevilor aflaţi în situaţie de risc de abandon şcolar, cu ritm lent de învăţare şi /sau performanţe slabe din clasele I-IV din loc. Suceagu, jud.Cluj.

Conducere

Ana Căşvean Coordonator

Beneficiari

Elevii implicați în program sunt elevi cu rezultate scăzute la învățătură și proveniți din familii defavorizate, de regulă familii monoparentale și de etnie rromă.

  • Numărul de locuri: 20
  • Beneficiari: 20

Activități

  1.  Activităţi educative (meditaţii şcolare şi teme);
  2. Activităţi recreative şi de socializare (activităţi de socializare şi de dezvoltare a abilităţilor personale şi de viaţă independentă);
  3. Oferirea unei gustări (sandwisch;
  4. Suport material ( acordarea de rechizite, îmbracaminte şi încălţăminte);
  5. Consiliere psihologică şi socială:


<script src="https://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>