Asociația Mișcare de Tabără Yuppi

Contact

Logo Asociația Mișcare de Tabără Yuppi

Descriere

Tabăra Yuppi dorește să ofere un loc vesel și iubitor pentru copiii cu boli cronice (diabet, cancer), unde ei pot să-şi redescopere resursele interne şi să-şi redobândească încrederea în sine prin participarea cu succes la activităţi la care în mod normal nu pot participa, din cauza temerilor personale, îngrijorării părinților și pentru că  nu există asistenţă medicală.

Obiectivul principal al organizatiei: îmbunătățirea calității vieții copiilor, tinerilor şi familiilor acestora prin tabere de recreere terapeutică, pentru însănătoşirea psihologică care conduce la stabilizarea simptomelor fizice

Obiective secundare ale organizatiei:

- contribuția la dezvoltarea culturii voluntariatului din România prin implicarea și formarea unui număr mare de adulți din diferite domenii

- educația informală și non-formală a pacienților, adulților voluntari și multiplicatorilor din sfera socială, medicală și educațională  în ceea ce privește diabetul și tratamentul acestuia.

Asociația este singura organizație din România care practică metoda inovativă puțin cunoscută a recreerii terapeutice/ terapiei prin experienta - o mixtură de terapie clasică și pedagogie experențială - preluată de organizatorii taberei Yuppi în cadrul taberelor Barretstown Irlanda si Bator Tabor Ungaria (organizații membre SeriousFun Children's Network).

Activitatea principală este organizarea de tabere de vară gratuite, de recreere terapeutică pentru copiii cu boli cronice și familiile lor, în prezent tabere de vară bilingve pentru copii între 7-17 ani cu diabet, vorbitori de limba română şi maghiară, de etnie romă, maghiară şi română. Până în prezent au beneficiat de aceste tabere aproape 320 de copii din 13 judeţe (SM, BH, CJ, MS, HR, CV, BV, SB, MM, IS, CT, BN, SJ).

Pe termen lung dorim să organizăm tabere de vară şi activităţi multiculturale în cursul anului pentru copii şi tineri cu vârsta cuprinsă  între 0 și 17 ani cu diferite boli cronice (diabet, cancer, epilepsie, HIV, etc.) şi familiile acestora. 

Conducere

Zsuzsa László Director

Medic Laura Matei Coordonator

Coord. programe Kincső Hanna Kocsis Coordonator

Programe

„O viaţă împlinită cu diabet” Dezvoltarea unui serviciu integrat de suport medico-social pentru întărirea abilităţilor de viaţă al copiilor şi tinerilor cu diabet insulino-dependent din 7 judeţe”

Prezentul proiect va fi implementat în parteneriat cu Asociaţia Copiilor şi Tinerilor Diabetici din judeţul Cluj, şi are ca şi obiectiv general dezvoltarea unui serviciu integrat de suport medico-social pentru întărirea abilităţilor de viaţă a 200 de copii şi tineri minori cu diabet insulino-dependent din min. 7 judeţe timp de 24 luni. Considerăm acest serviciu integrat extrem de ne...


Tabere terapeutice

Tabere terapeutice pentru copii cu diabet, artrită juvenilă și boli oncologice Tabere de recreere terapeutică pentru copii și adolescenți tratați cu diabet zaharat tip I, boli oncologice și artrită juvenilă Recreerea  terapeutică, sau terapia prin experiență, a devenit cunoscută  in Europa prin Asociația Internațională de Tabere  SeriousFun Children’s Network,&...


Proiecte

O viață împlinită cu diabet

Dezvoltarea unui serviciu integrat de asistență medico-socială dedicat dezvoltării abilităților de viață ale copiilor cu diabet insulino-dependent din 13 județe

Activități

Asistarea bolnavilor cronici

Terapie prin experiență