Instruire în adicții

Contact

  • str. Rene Descartes nr. 6, Cart. Zorilor, Cluj-Napoca, Cluj

Descriere

Educarea adulţilor cu privire la substanţele care produc dependenţă şi la modalitățile în care pot să abordeze subiectul cu copiii sau tinerii, acesta reprezentând un factor important de protecţie faţă de consum.

Conducere

Tabita Cernica Coordonator

Tabita Cernica Coordonator

Tabita Cernica Coordonator

Tabita Cernica Coordonator

Beneficiari

părinți, profesori, diverși specialiști (psihologi și medici școlari, asistenți sociali, psihopedagogi), lucrători cu tineretul

  • Numărul de locuri: 0
  • Beneficiari: 450

Activități

  1. Seminar pentru profesori/diriginți “Elevii mei consuma droguri? – Implicații practice ale prevenirii antidrog pentru cadrele didactice”.
  2. Seminarul pentru părinți: „Părinții, adolescenții și ...drogurile”.
  3. Seminar pentru diverși specialiști „Prevenirea si intervenția timpurie în consumul de droguri la adolescenți”.


<script src="https://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>