Fundația Civitas pentru Societatea Civilă - Filiala Cluj-Napoca

Contact

Logo Fundația Civitas pentru Societatea Civilă - Filiala Cluj-Napoca

Descriere

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă, fondată în toamna anului 1992, este o organizație pentru care implicareaparticiparea și dezvoltarea comunității reprezintă principiile care îi călăuzesc activitățile.

DOMENIU DE ACTIVITATE- Dezvoltare rurală

Credem cu tărie în puterea inițiativei în rândul comunității și în capacitatea acestuia de a schimba viața oamenilor în bine. De aceea, Fundația Civitas are ca misiune dezvoltarea rurală și regională prin mobilizarea și sprijinirea societății civile, a structurilor publice și private, susținând în mod constant asociativitatea în cadrul comunității.

Suntem adepții unei abordări inovative a problemelor cu care se confruntă comunitățile noastre, de aceea inovarea socială este unul din pilonii pe care se bazează activitățile noastre.

Programele şi proiectele derulate în cadrul Fundației noastre se regăsesc în aria dezvoltării regionale şi locale conform cu principiile identificate în documentele de planificare strategică elaborate.

Contribuim la dezvoltarea resurselor umane prin:

 • stimularea antreprenoriatului și acordarea de sprijin pentru protecţia şi incluziunea socială a grupurilor vulnerabile;
 • organizarea şi furnizarea de programe de formare profesională pentru adulți și de activităţi educative.

Întărim capacităţile instituţionale ale sectoarelor publice, privat, respectiv societatea civilă prin:

 • oferirea de servicii de specialitate pentru administraţia publică locală, regională și centrală;
 • instruirea şi formarea în domeniul administraţiei publice;
 • acordarea de sprijin pentru înfiinţarea, funcţionarea şi dezvoltarea organizaţiilor neguvernamentale şi a altor structuri asociative;
 • elaborarea strategiilor de dezvoltare, respectiv participarea în structurile de specialitate privind elaborarea politicilor de dezvoltare.

Identificăm și stimulăm iniţiativele publice, private şi ale societăţii civileprin:

 • sprijinirea iniţiativelor cetăţeneşti şi a grupurilor de acţiune locală și stimularea participării active în elaborarea politicilor publice;
 • promovarea şi stimularea economiei sociale şi a economiei bazate pe comunitate;
 • oferirea de consultanţă şi asistenţă în domeniul dezvoltării rurale;
 • acordarea de sprijin în procesul de asociere al autorităţilor locale;
 • organizarea şi participarea la acţiuni caritative.

Identificăm şi facilităm accesul la finanţări prin:

 • Asistenţă şi consultanţă în atragerea fondurilor şi managementul proiectelor;
 • Realizarea şi implementarea de proiecte de investiţii, studii de fezabilitate, planuri de afacerişi de marketing, studii de specialitate, proiecte tehniceşi audit financiar.

Misiune

 

Fundaţia Civitas pentru Societatea Civilă urmăreşte stimularea dezvoltării locale şi regionale.

 

Premisele înfiinţării

Fundaţia Civitas a fost fondată în octombrie 1992, motivaţia principală fiind nevoia creşterii capacităţii administraţiei publice locale şi nevoia stimulării implicării cetăţenilor în luarea deciziilor şi administrarea comunităţilor locale.

Cum intelegem să ne realizăm misiunea?
Pentru realizarea acestei misiuni, Civitas şi-a stabilit drept obiective:

 • elaborarea şi implementarea de programe în domeniul dezvoltării locale şi regionale;
 • dezvoltarea relaţiilor dintre administraţia publică locală şi populaţie, sprijinirea iniţiativelor locale;
 • organizarea de consultanţă de specialitate pentru administraţiile publice locale în diverse domenii.

NE PUTETI GASI SI PE FACEBOOK AICI

Conducere

Martin Balogh Director

Programe

Biblioteca Bunelor Practici

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – filiala Cluj este partener în proiectul Biblioteca Bunelor Practici – concept inovator de dezvoltare a mediului rural, finanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane.   Alături de  Structural Consulting™ Group (solicitant) și Confederația...


RuralNet – rețeaua pentru dezvoltare comunitară

RuralNet – rețeaua pentru dezvoltare comunitară este un proiect prin care Fundația PACT, împreună cu Fundația Centrul de Asistență Rurală și Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj, își propun să susțină organizațiile mici și grupurile de inițiativă informale din mediul rural și urban mic.   De cele mai multe ori, programele naționale de dez...


CAVA – Competențe pentru Micro-procesarea Produselor Agricole pentru o Valoare Adăugata – Dezvoltare Antreprenoriala in Zonele Rurale.

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă – Filiala Cluj-Napoca ia parte la un proiect internațional finanțat prin programul Erasmus+. Proiectul se concentrează pe sectoarele HORECA și agro-alimentar. Astfel, acesta vizează valorizarea produselor tradiționale și a celor specifice culturii gastronomice locale ca și metodă de a facilita dezvoltarea antreprenorială și șansele de ocupării pri...


Proiecte

Promovarea spiritului antreprenorial în societate prin dezvoltarea de forme asociative

Perioada de implementare: 1 iulie 2012 – 28 februarie 2013   Finanțator: Fundația Româno-Americană   Parteneri: Proiectul face parte din programul: “Dezvoltare Rurală prin antreprenoriat și asociere” - o inițiativă comună a Romanian-American Foundation, Fundația PACT, Fundația Civitas, Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Centrul de...


Formarea Fermierului din teritoriul GAL Someș Transilvan

Fundația Civitas pentru Societatea Civilă - Filiala Cluj în parteneriat cu Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj-Napoca - USAMV – implementează proiectul ”Formarea Fermierului din teritoriul GAL Someș Transilvan”, finanțat de Agenția de Plăți pentru Dezvoltarea Rurală și Pescuit - APDRP - prin programul LEADER. Proiectul cuprinde o etapă de Inform...


Activități

Dezvoltarea capacitătii administrative publice locale


Dezvoltarea societății civile


Dezvoltarea resurselor umane


Dezvoltarea rurală