Fundația Creștină Diakonia

Contact

Logo Fundația Creștină Diakonia

Descriere

Fundația are ca misiune ocrotirea vieții, ajutor acordat bolnavilor și persoanelor cu probleme sociale, indiferent de etnie, gen ori convingeri religioase și politice, dezvoltarea unor aptitudini fizice, emoționale și intelectuale, întărirea simțului de răspundere individual și colectiv, creșterea receptivității față de problemele socio-medicale și stimularea implicării active în soluționarea acestora.

Ne puteti gasi si pe Facebook AICI

Conducere

Arthur Sarosi Presedinte

Programe

Programul de voluntariat (intern și internațional)

 • str. Zambilei, nr. 7, Cluj-Napoca, Cluj

Programul de voluntariat s-a evidenţiat şi s-a dezvoltat treptat în viaţa Diakoniei, din dorința de a conștientiza comunitatea locală asupra responsabilităţii pe care fiecare din noi o avem faţă de problemele diverse din jurul nostru. Voluntariatul, în primul rând, este o resursă privitoare soluţionarea multor probleme sociale cu care se confruntă lumea de azi, iar pe de altă...


Cămine pentru vârstnici

 • str. Zambilei, nr. 7, Cluj-Napoca, Cluj

Cuvântul „cămin” are pentru fiecare o altă semnificaţie. Cu toate că în zilele noastre ideea de a trăi într-un cămin devine tot mai familiară, există totuşi persoane care afirmă: „numai într-un cămin să nu mă duceţi”. Fundaţia noastră promoveză căminul pentru vârstnici considerându-l un mediu liniştit, primitor, familiar şi curat. Spaţ...


Centre de zi destinate copiilor cu probleme sociale

 • str. Zambilei, nr. 7, Cluj-Napoca, Cluj

Alături de bolnavii și vârstnicii marginalizați, copiii aflați la periferia societății constituie un alt grup vulnerabil, față de care fundaţia Diakonia şi-a asumat răspunderea încă de la înființare. Au fost implementate proiecte care au luat fiinţă ca răspuns la o serie de nevoi acute ale unor comunități, proiecte ce au la bază o strategie pe termen lung. Nu se aşteaptă rezultat...


Programul social pentru vârstnici ”Adopt a Granny”

 • str. Zambilei, nr. 7, Cluj-Napoca, Cluj

Programul a început în 2005, continuă şi în prezent beneficiind de susținerea financiară a organizației Dorcas Aid International şi are ca scop ajutorarea vârstnicilor nevoiași și singuri precum și prevenirea izolării sociale.


Serviciu de îngrijire medicală și paleativă la domiciliu

 • str. Zambilei, nr. 7, Cluj-Napoca, Cluj

Datorită acestui tip de îngrijire, numărul şi durata tratamentelor și a internărilor pot fi reduse, iar procesul de vindecare poate fi ameliorat. este un serviciu acreditat şi avizat de către instituţiile de sănătate şi sociale competente și se află în relație contractuală cu CAS; îngrijirea se acordă cu ajutorul unui personal medical şi social calificat, respectiv volunt...


Proiecte

Să dăm viață zilelor și zile vieții - inițiativă pentru îngrijirea paleativă

 • str. Zambilei, nr. 7, Cluj-Napoca, Cluj

): Bolnavii incurabili în fază avansată necesită îngrijiri medicale specializate – asistență paliativă[1], care în momentul de față nu poate fi asigurată de sistemul public și drept urmare nu este accesibilă tuturor. În aceste condiții, serviciile de îngrijire paliativă la domiciliu oferite în regim gratuit de către Fundația Creștină Diakonia reprezintă o...


Implementarea Programului pentru Educație Incluzivă în comuna Bonțida, județul Cluj

 • str. Zambilei, nr. 7, Cluj-Napoca, Cluj

Proiectul de față are ca scop implementarea unui program de educație incluzivă ce constă în introducerea unor componente și servicii noi pentru copiii și tinerii aflați în situații de risc de pe raza comunei Bonțida în vederea sprijinirii acestora în finalizarea învățământului de stat obligatoriu pentru a avea ulterior acces la o meserie și la un loc de muncă. I...


Incluziunea socială și îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor de etnie rromă și a altor grupuri vulnerabile din județele Mureș, Cluj și Bihor

 • str. Zambilei, nr. 7, Cluj-Napoca, Cluj

O1:  O mai bună integrare a copiilor romi în sistemul şcolar de stat. O2: Îmbunătăţirea accesului romilor la servicii medicale şi sociale. O3: Îmbunătăţirea educaţiei vocaţionale şi a situaţiei veniturilor romilor asistaţi. 


Activități

 • Completarea serviciilor de îngrijire paliativă la domiciliu cu servicii de consiliere psihologică oferite de Fundație beneficiarilor din Cluj-Napoca;
 • Deschiderea unui centru de zi pentru 15 persoane din Cluj-Napoca care au nevoie de îngrijire paliativă;
 • Furnizarea de servicii sociale și socio-medicale în cadrul centrului de zi pentru 15 beneficiari;
 • Selectarea a 4 comunități rurale din județul Cluj pentru lansarea programului de îngrijiri paliative la domiciliu;
 • Sprijinirea a 11 medici de familie din zone rurale în obținerea atestatului pentru îngrijiri paliative;
 • Recrutarea a 5 noi asistente medicale și formarea acestora în domeniul îngrijirilor paliative;
 • Recrutarea a 5 îngrijitori bolnavi la domiciliu;
 • Lansarea și derularea programelor de îngrijiri paliative la domiciliu, în 7 zone rurale din județul Cluj;
 • Recrutarea a 4 voluntari și includerea lor în echipele multidisciplinare ale Fundației care oferă servicii de îngrijire paliativă;
 • Organizarea unui eveniment de fundraising sub forma unui flash-mob, respectiv a campaniei Cumpără o floare pentru bolnavii incurabili, împreună cu voluntari locali


mentorat pentru copii din clasele V-VIII la matematică și limba și literatura română, care au avut corigențe sau sunt amenințați cu corigența, consiliere psihologică individuală și de grup pentru copii din clasele I-VIII și pentru membri familiei acestora, asistență socială, educație sanitară și contracepție, în special pentru fetele de etnie romă din clasele V-VIII, orientare în carieră pentru elevii din clasele VII-VIII, educație remedială pentru tineri, alfabetizare pentru părinți și tineri, activități socio-culturale inclusive (vizionare filme împreună cu ceilalți copii din comunitate, jocuri în aer liber, concursuri cu premii, ateliere de creație, excursii).


SĂNĂTATE

 • Educație sanitară pentru copii
 • Organizarea de evenimente de informare pe teme legate de sănătate pentru părinții și adulții din comunitățile dezavantajate, împreună cu medicii de familie
 • Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane de etnie romă, în special pentru cele care nu au asigurare medicală
 • Oferirea de cursuri pentru ocupația de îngrijitor bolnav la domiciliu pentru persoane de etnie romă
 • Consiliere și planificare familială pentru femeile însărcinate ce provin din comunități rome și asistarea acestora în îngrijirea nou-născutului


ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 • Identificarea persoanelor de etnie romă care nu au documente de identitate valabile și asistarea acestora în obținerea documentelor (inclusiv a certificatelor de naștere tardive pentru copii)
 • Asistarea familiilor care se confruntă cu probleme de ordin social în obținerea unor drepturi sociale și în elaborarea unui plan pentru ieșirea din situația de dificultate
 • Sprijin material, în limita posibilităților
 • Consiliere și mediere relație între persoane din grupuri vulnerabile și instituții publice și medicale


EDUCAȚIE

 • Programe de grădiniță estivală pentru copiii preșcolari care se pregătesc să intre în clasa 0
 • Derularea de programe social-educaționale de tip centre de zi și școală după școală pentru copii din clasele I-IV care provin  din comunități vulnerabile din Cojocna, Bonțida, Huedin, Mera, Cluj-Napoca, Răchițele, Suatu, Oradea, Săcuieni, Diosig, Ciocaia, Roșiori, Sânnicolau de Munte, Sâniob, Petreu
 • Dezvoltarea unui comportament civilizat bazat pe valori morale și a deprinderilor de viață
 • Instruiri pentru personalul care se ocupă de acești copii
 • Activități de socializare și petrecere a timpului liber cu alți copii din afara comunității vulnerabile (activități recreative care stimulează integrarea socială).


informarea populaţiei locale cu privire la ajutorul şi serviciile sociale de care poate beneficia, iar în ceea ce priveşte asigurarea acestora implicarea voluntarilor nu poate fi decât binevenită; promovarea voluntariatului în licee, universităţi; participarea la bursele de voluntariat; organizarea unui simpozion ce vizează schimbul de experienţă între ONG-urile locale; recrutarea şi formarea voluntarilor; implicarea lor în activităţile programelor sociale ale fundaţiei.


Serviciile oferite

 • supraveghere 24/24 de ore;
 • asigurarea igienei zilnice corporale complete, inclusiv în cazul vârstnicilor bolnavi în pat;
 • administrarea medicației conform foii de observație clinică;
 • îngrijire medicală de bază și de specialitate, îngrijire paliativa pentru pacienţii incurabili în fază avansată;
 • servirea mesei: 3 mese principale și 2 gustări;
 • asigurarea aspectului fizic corespunzător (tuns, bărbierit);
 • masaj terapeutic, fizioterapie;
 • acces la telefon;
 • spălarea și călcarea hainelor pacienților;
 • aerisirea și igienizarea camerelor;
 • programe de socializare, recreere şi ocupaţionale.


Serviciile oferite

 • evaluarea socială a familiilor;
 • identificarea problemelor şi factorilor de risc;
 • evaluarea nevoilor individuale şi de intervenţie;
 • consilierea socială a familiilor;
 • colaborarea cu părinţii şi şcoala pentru a preveni abandonul şcolar al copiilor;
 • promovarea toleranţei în mijlocul comunităţii locale;
 • supravegherea copiilor la învăţătură;
 • asigurarea unei mese pe zi;
 • educaţie igienică;
 • educaţie religioasă;
 • activităţi meşteşugăreşti;
 • dezvoltarea abilităţilor în cadrul activităţilor extraşcolare;
 • activităţi de socializare;
 • la grupurile în care copiii romi sunt majoritari, implicarea adulţilor de etnie romă în asistarea activităților.


 • pachete alimentare și medicamente primite o dată pe lună;
 • vizite la domiciliu efectuate cel puțin o dată pe lună;
 • activitate de socializare săptămânală, întâlnire de grup și discuții tematice pentru beneficiarii capabili să se deplaseze;
 • un cadou oferit de Crăciun;
 • informare și consiliere privind drepturile asigurate de sistemul de asistență socială;
 • asigurarea participării și a transportului la taberele de vară organizate împreună cu Centrul de zi din Mera;
 • asigurarea participării și a transportului la evenimentele speciale organizate de către Fundația Creştină Diakonia.


 

Serviciile oferite pentru îngrijirile paliative la domiciliu

 • Deplasarea la domiciliul bolnavului pentru a asigura prin serviciile medicale controlul durerii și al altor simptome;
 • Aspectele psiho-emoționale și spirituale sunt integrate în îngrijirea oferită;
 • Sprijinul familiei prin intermediul informării și consilierii pentru a putea face față problemelor apărute pe parcursul bolii pacientului și după decesul acestuia;
 • Organizarea de evenimente de comemorare a pacienților decedați în anul curent;
 • Cursuri de formare pentru voluntari privind îngrijirea paliativă.


Serviciile oferite pentru îngrijire la domiciliu

 • îngrijire socio-medicală (îngrijire de bază, îngrijirea plăgilor, escarelor, ulcerelor varicoase; administrarea medicamentelor pe cale intravenoasă, intramusculară, subcutanată etc.; recoltarea probelor biologice; monitorizarea parametrilor fiziologici etc.);
 • informare și consiliere privind drepturile de asistență socială;
 • educaţie sanitară (atât pentru bolnav cât și pentru aparținători);
 • închirierea materialelor şi mijloacelor medicale auxiliare.