Centre de zi destinate copiilor cu probleme sociale

Contact

 • str. Zambilei, nr. 7, Cluj-Napoca, Cluj
 • <a href="mailto:office@cj.diakonia.ro">office@cj.diakonia.ro</a>
 • 0264441971

Descriere

Alături de bolnavii și vârstnicii marginalizați, copiii aflați la periferia societății constituie un alt grup vulnerabil, față de care fundaţia Diakonia şi-a asumat răspunderea încă de la înființare. Au fost implementate proiecte care au luat fiinţă ca răspuns la o serie de nevoi acute ale unor comunități, proiecte ce au la bază o strategie pe termen lung. Nu se aşteaptă rezultate rapide, ci schimbări viabile, sustenabile şi bine înrădăcinate în mentalul individual și colectiv. Aceste schimbări vizează punctele nodale ale vieţii precum educația, frecventarea unei forme de învăţământ, profesia și munca, familia, participarea activă la viaţa socială.

Centrele sociale de zi oferă rezolvare la următoarele probleme:

 • copiii cu provenienţă din familiile cu nivel de trai scăzut se adaptează cu dificultate la mediu și nu pot îndeplini cerințele școlare, deoarece nivelul lor de dezvoltare intelectuală și socială se află la un nivel inferior (au probleme cu atenția, concentrarea, învățarea şi în plus cu socializarea);
 • din cauza sărăciei în care trăiesc, mulți dintre copii nu beneficiază de condițiile necesare realizării temelor pentru acasă şi duc lipsa unui nivel optim de alimentație atât de necesar dezvoltării fizice și intelectuale;
 • în cazul familiilor dezorganizate sau monoparentale, care pot fi întâlnite cu precădere în rândul familiilor rome, mediul familial nu este propice dezvoltării psihoemoționale;
 • sunt identificate familiile cu risc de separare a copiilor de părinți;
 • dificultățile de integrare a copiilor în comunitatea școlară potrivit vârstei lor și programul educațional obligatoriu duc adesea la nepromovare sau abandon școlar.

 

Centrul de zi de la Mera servește ca model pentru programele pentru copii iniţiate mai târziu în cadrul Fundaţiei Diakonia, acestea funcționând pe baza acelorași principii, metode și procedee elaborate în cursul mai multor ani. Centrele noi preiau modelul și îl adaptează în funcție de nevoile individuale ale beneficiarilor și specificul comunităților locale.

Beneficiari

copiii aflați la periferia societății

 • Numărul de locuri: 0
 • Beneficiari: 510

Activități

Serviciile oferite

 • evaluarea socială a familiilor;
 • identificarea problemelor şi factorilor de risc;
 • evaluarea nevoilor individuale şi de intervenţie;
 • consilierea socială a familiilor;
 • colaborarea cu părinţii şi şcoala pentru a preveni abandonul şcolar al copiilor;
 • promovarea toleranţei în mijlocul comunităţii locale;
 • supravegherea copiilor la învăţătură;
 • asigurarea unei mese pe zi;
 • educaţie igienică;
 • educaţie religioasă;
 • activităţi meşteşugăreşti;
 • dezvoltarea abilităţilor în cadrul activităţilor extraşcolare;
 • activităţi de socializare;
 • la grupurile în care copiii romi sunt majoritari, implicarea adulţilor de etnie romă în asistarea activităților.


<script src="https://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>