Implementarea Programului pentru Educație Incluzivă în comuna Bonțida, județul Cluj

Contact

Descriere

Proiectul de față are ca scop implementarea unui program de educație incluzivă ce constă în introducerea unor componente și servicii noi pentru copiii și tinerii aflați în situații de risc de pe raza comunei Bonțida în vederea sprijinirii acestora în finalizarea învățământului de stat obligatoriu pentru a avea ulterior acces la o meserie și la un loc de muncă. Intervenția propusă se dorește a fi una integrată, abordând aspecte de ordin social, psihologic, educațional și medical și se extinde și asupra altor membrii de familie decât copii și tineri aflați în situații de risc precum și la membrii majoritari din comunitatea locală. Așadar, proiectul este conceput să răspundă într-o manieră coerentă, unor nevoi reale și urgente ale grupurilor țintă, precum analfabetismul în rândul părinților, abandon școlar, cadru familial instabil, părinți minori, condiții de trai indecente, lipsa de aspirații și idealuri, acces limitat la servicii publice sociale, educaționale și medicale.

Beneficiari

copii din clasele 1-8, care provin din familii care se confruntă cu probleme sociale, din comuna Bonțida, județul Cluj

  • Numărul de locuri: 84
  • Beneficiari: 84

Activități

mentorat pentru copii din clasele V-VIII la matematică și limba și literatura română, care au avut corigențe sau sunt amenințați cu corigența, consiliere psihologică individuală și de grup pentru copii din clasele I-VIII și pentru membri familiei acestora, asistență socială, educație sanitară și contracepție, în special pentru fetele de etnie romă din clasele V-VIII, orientare în carieră pentru elevii din clasele VII-VIII, educație remedială pentru tineri, alfabetizare pentru părinți și tineri, activități socio-culturale inclusive (vizionare filme împreună cu ceilalți copii din comunitate, jocuri în aer liber, concursuri cu premii, ateliere de creație, excursii).


<script src="https://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>