Incluziunea socială și îmbunătățirea condițiilor de viață a persoanelor de etnie rromă și a altor grupuri vulnerabile din județele Mureș, Cluj și Bihor

Contact

Descriere

O1:  O mai bună integrare a copiilor romi în sistemul şcolar de stat.

O2: Îmbunătăţirea accesului romilor la servicii medicale şi sociale.

O3: Îmbunătăţirea educaţiei vocaţionale şi a situaţiei veniturilor romilor asistaţi. 

Beneficiari

copii din clasele 1-4, care se confruntă cu probleme sociale și educaționale, respectiv care provin din familii de romi, cu situație financiară precară și/sau cu mai mult de 2 copii în întreținere, copii care provin din familii monoparentale sau care au părinții plecați la muncă în străinătate și sunt lăsați în grija bunicilor sau a fraților mai mari, copii proveniți din familii care trăiesc din venituri sub venitul minim garantat, copii care trăiesc în condiții necorespunzătoare pentru buna lor dezvoltare, copii ai căror părinți au un nivel foarte scăzut de educație (inclusiv analfabeți) și copii care sunt în risc de a abandona școala. De asemenea, la proiect participă și părinții copiilor.

 • Numărul de locuri: 450
 • Beneficiari: 411

Activități

SĂNĂTATE

 • Educație sanitară pentru copii
 • Organizarea de evenimente de informare pe teme legate de sănătate pentru părinții și adulții din comunitățile dezavantajate, împreună cu medicii de familie
 • Furnizarea de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoane de etnie romă, în special pentru cele care nu au asigurare medicală
 • Oferirea de cursuri pentru ocupația de îngrijitor bolnav la domiciliu pentru persoane de etnie romă
 • Consiliere și planificare familială pentru femeile însărcinate ce provin din comunități rome și asistarea acestora în îngrijirea nou-născutului


ASISTENȚĂ SOCIALĂ

 • Identificarea persoanelor de etnie romă care nu au documente de identitate valabile și asistarea acestora în obținerea documentelor (inclusiv a certificatelor de naștere tardive pentru copii)
 • Asistarea familiilor care se confruntă cu probleme de ordin social în obținerea unor drepturi sociale și în elaborarea unui plan pentru ieșirea din situația de dificultate
 • Sprijin material, în limita posibilităților
 • Consiliere și mediere relație între persoane din grupuri vulnerabile și instituții publice și medicale


EDUCAȚIE

 • Programe de grădiniță estivală pentru copiii preșcolari care se pregătesc să intre în clasa 0
 • Derularea de programe social-educaționale de tip centre de zi și școală după școală pentru copii din clasele I-IV care provin  din comunități vulnerabile din Cojocna, Bonțida, Huedin, Mera, Cluj-Napoca, Răchițele, Suatu, Oradea, Săcuieni, Diosig, Ciocaia, Roșiori, Sânnicolau de Munte, Sâniob, Petreu
 • Dezvoltarea unui comportament civilizat bazat pe valori morale și a deprinderilor de viață
 • Instruiri pentru personalul care se ocupă de acești copii
 • Activități de socializare și petrecere a timpului liber cu alți copii din afara comunității vulnerabile (activități recreative care stimulează integrarea socială).


<script src="https://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>