Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului

Contact

Logo Fundația pentru Îngrijirea Vârstnicului

Descriere

FIV este o organizație ne-guvernamentală, nonprofit, apolitic, fără caracter religios, înființată în 1998. Misiunea fundației este de "creștere a calității vieții vârstnicilor prin promovarea unor modele alternative de servicii comunitare medicale și sociale: centre de zi, centre de îngrijire și asistență, centre de recuperare-reabilitare, centre de reședință temporară etc".

NE GASITI SI PE FACEBOOK AICI

Conducere

Ana Tudoran Director

Programe

CENTRUL DE REMINIȘCENȚE „AMINTIRILE CONTEAZĂ!”

 • str. Tazlăului, nr. 11, Cluj-Napoca, Cluj

Centrul de Reminiscenţe „Amintirile contează!” este destinat persoanelor cu tulburări de memorie, aflate în stadiul incipient, forme uşoare sau medii. Scopul programului este creşterea calităţii vieţii persoanelor cu tulburări de memorie, a aparţinătorilor şi a altor persoane care sunt implicate în procesul de îngrijire.


SERVICII DE ÎNGRIJIRI MEDICALE ȘI SOCIALE LA DOMICILIU

 • str. Tazlăului, nr. 11, Cluj-Napoca, Cluj

Programul de îngrijiri medicale și sociale la domiciliu îşi propune să prevină instituţionalizarea și să degreveze spitalele de cazurile sociale, care pot primi îngrijiri socio-medicale la domiciliu, reducând consecutiv costurile serviciilor medicale şi să răspundă dorinţei pacienţilor de a fi îngrijiţi în mediul familial.


CENTRU DE ZI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE

 • str. Tazlăului, nr. 11, Cluj-Napoca, Cluj

Centrul de zi pentru vârstnici presupune un program de activităţi conceput cu scopul de a promova bunăstarea beneficiarilor, de a contribui la creşterea calităţii vieţii a acestora, prin serviciile oferite. Oferim vârstnicilor, în mod gratuit, diferite servicii pentru înlăturarea sentimentului de izolare socială, pentru creşterea stimei de sine, petrecerea timpului liber, c...


Activități

 • folosirea tehnicilor stimulării reminiscenţelor, pentru a pune în valoare memoria de lungă durată, prin evocarea şi împărtăşirea experienţelor trecute;
 • stimularea memoriei pentru a ajuta beneficiarii să identifice repere necesare pentru orientarea în prezent;
 • crearea şi prezentarea unor materiale importante pentru beneficiari, pentru a putea retrăi experienţele timpului trecut şi pentru a le putea împărtăşi celorlalţi membri ai grupului;
 • desfăşurarea unor sesiuni de socializare şi relaţionare prin terapie ocupaţională (art-terapia), în cadrul cărora vor avea posibilitatea să-şi folosească capacităţile instrumentale şi de coordonare a motricităţii, prin activităţi de desen, pictură, jocuri sociale, tricotat, croşetat, cusut, quilling, origami, etc.
 • desfăşurarea unor sesiuni de socializare şi relaţionare prin meloterapie şi terapie prin dans;
 • desfăşurarea unor sesiuni de informare şi consiliere pentru aparţinătorii persoanelor cu tulburări de memorie.
 • schimb de experienţă cu alte persoane aflate în situaţii similare;
 • realizarea unei reviste a Centrului de Reminiscenţe, care să cuprindă articole informale despre vârsta a treia şi implicaţiile ei, activităţile desfăşurate în cadrul acestui program, pagini de cultură şi artă, pagini de umor, pagină culinară, pagini de curiozităţi, etc.


servicii sociale oferite prin următoarele activitățisociale: evaluarea socială (fișa de evaluarea socio-medicală și geriatrică), sprijin pentru obţinerea prestaţiilor sociale specializate, pentru plata unor servicii, ajutor pentru îngrijirea locuinţei şi a gospodăriei, menaj şi prepararea hranei, monitorizare, consiliere informațională, implicarea altor profesionişti ai echipei FIV, intermediere pacienţi – alte instituţii, donaţii de materiale de incontinenţă și materiale de curăţenie, donaţii de obiecte mici de inventar casnic, implicarea studenţilor practicanţi în activităţi sociale, coordonarea activităţilor voluntarilor, asigurarea transportului la diferite instituţii, activităţi de promovare a serviciilor de îngrijire socio-medicală în comunitate, participare la întâlniri organizate de alte ONG-uri din localitate şi din ţară, instituţii publice de profil, unităţi medicale, activităţi administrativ-organizatorice în unitatea de asistenţă socială FIV.

     ♦ servicii medicale realizate prin următoarele activități: ajutor pentru recuperarea capacităţilor fizice şi psihice, monitorizarea parametrilor fiziologici: TA, puls, temperatură, respirație, diureză; administrarea medicamentelor injectabile; recoltarea produselor biologice; îngrijirea plăgilor, escarelor, stomelor, fistulelor, tubului de dren, etc.; activitățile de educație pentru sănătate și sprijin profesional și moral pentru membrii familiilor pacienților îngrijiți;

     ♦ activități psiho-sociale care au ca şi scop recuperarea psiho-afectivă şi pregătirea pentru integrarea socială şi prevenirea marginalizării sociale; consiliere psihologică; suport emoțional, ventilarea sentimentelor.


Activităţile puse la dispoziţia beneficiarilor sunt destul de variate şi în concordanţă cu vârsta acestora şi starea lor fizică:

     ♦ jocuri de societate: şah, remy, table, scrabble, cărţi;

     ♦ lecturare de cărţi din biblioteca Centrului de Zi;

     ♦ organizare de concursuri „Cine ştie câştigă” – cu premierea persoanelor câştigătoare pe primele trei locuri;

     ♦ vizionare emisiuni TV, audiere emisiuni radio, muzică;

     ♦ activităţi de suport în grup: comunicare, educaţie pentru sănătate;

     ♦ activităţi cultural-artistice: sărbătorirea unor evenimente importante prin cântece, poezii, dansuri populare, scenete de teatru, comemorări, astfel: Crăciun, Paşte, Ziua Naţională, Ziua Eminescu, 8 Martie, Ziua Pensionarului, aniversări de Zile de naştere ale membrilor Centrului de Zi; la aceste evenimente sunt invitaţi să participe şi reprezentanţi ai autorităţilor locale, mass-media, personalităţi importante din judeţ, alte ONG-uri.

     ♦ consiliere psihologică: oferită de asistentul social competent (sau psihologul voluntar), la solicitarea beneficiarilor;

     ♦ gimnastică de întreţinere şi reabilitare fizică: în sala de gimnastică și în cabinetul medical utilizând aparatele şi echipamentele din dotare: bicicletă ergonomică, pedale mecanice, bandă rulantă. Serviciile de recuperare fizică și profilaxie terapeutică sunt asigurate cu personal specializat: kinetoterapeut și fizioterapeut.

     ♦ organizare de excursii: colaborând cu o firmă de transport persoane, cu reducere de costuri, membri Centrului de Zi organizează lunar câte o excursie.

     ♦ donaţii de alimente, îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare: cu ocazia Sărbătorilor de Paşte şi Crăciun, conducerea centrului poate pregăti şi/sau dona membrilor Centrului de Zi  pachete-cadou cu produse alimentare de bază (ulei, zahăr, orez, făină, paste făinoase), sucuri şi fructe; cheltuielile sunt suportate din fonduri proprii.

Beneficiile/Avantajele frecventării unui astfel de centru sunt:

     ♦ petrecerea timpului liber într-un mediu plăcut şi sigur;

     ♦ evitarea izolării, singurătăţii;

     ♦ îmbunătăţirea sănătăţii fizice şi mentale;

     ♦ îmbunătăţirea şi/sau menţinerea unui nivel adecvat de independenţă;

     ♦ socializarea, conştientizarea că nu e singur.