Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială

Contact

Logo Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială

Descriere

Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială (PROIS-NV) este cea mai puternică și mai reprezentativă structură asociativă din Regiunea de Nord-Vest care grupează actori sociali (firme, ONG-uri, universități, Consilii Județene, AJOFM-uri, Inspectorate școlare etc) interesați în dezvoltarea resurselor umane și, în acest context, în absorbția fondurilor europene de coeziune puse la dispoziția României prin Fondul Social European / POS DRU. În acest moment, PROIS-NV are 74 de membri, aceștia implementând, în calitate de solicitanți sau parteneri, peste 150 de proiecte co-finanțate de Fondul Social European cu valoarea totală de peste 140 milioane EURO. Lista actualizată a membrilor poate fi consultată la adresa: http://www.prois-nv.ro/lista-membrilor.

Rolul PROIS-NV este de a reprezenta interesele membrilor și a Regiunii de Nord-Vest în relație cu autoritățile centrale sau cu alți parteneri de la nivel regional, național sau internațional. De asemenea, Pactul are rolul de a promova și sprijini politicile de dezvoltare a resurselor umane pe termen mediu și lung din Transilvania de Nord pentru ca resursele financiare să fie distribuite conform necesităților identificate la nivel regional și local într-o manieră mai clară și mai directă. Aceasta presupune, de asemenea, monitorizarea celor existențe, și evaluarea rezultatelor.

În calitate de membru al Consiliului de Coordonare Națională a Pactelor Regionale pentru Ocupare și Incluziune Socială, organizație membră a Comitetului Interinstituțional pentru Acordul de Parteneriat (CIAP) PROIS NV are o contribuție importantă la pregătirea corespunzătoare a României pentru utilizarea cât mai eficientă a fondurilor nerambursabile care îi vor fi alocate în viitorul exercițiu bugetar al Uniunii Europene 2014-2020.

În calitate de membru al Consiliului de Coordonare Națională a Pactelor Regionale pentru Ocupare și Incluziune Socială, PROIS-NV este reprezentat nemijlocit în COMITETUL DE COORDONARE A MANAGEMENTULUI ACORDULUI DE PARTENERIAT 2014-2020 (CCMAP). Silviu ISPAS, Directorul executiv al PROIS-NV este membru titular în CCMAP.

În forma sa de asociație, PROIS-NV are ca organ de conducere Adunarea generală a membrilor. Aceasta numește președintele și 2 vicepreședinți. Organele executive sunt Consiliul director și Secretariatul PROIS-NV. Consiliul director grupează câte un reprezentant din fiecare din cele 6 județe ale regiunii, precum și doi reprezentanți ai secțiunii Regional. Lor li se alătură directorul executiv, însărcinat cu conducerea Secretariatului PROIS-NV. Secretariatul are rolul de a sprijini sub aspect tehnic și organizatoric activitățile Pactului. De asemenea, în cadrul PROIS-NV funcționează Comisia Sectorială de Monitorizare a Planului Regional de Acțiune pentru Ocupare și incluziune socială (PRAO NV 2009-2013).

Conducere

Silviu Ispas Presedinte

Proiecte

"Clujul inclusiv"

Proiectul “Clujul inclusiv” urmărește să creeze un climat favorabil integrării în societate a tinerilor aparținând grupurilor vulnerabile prin artă și creativitate. Prin diferitele activități dorește să pună în valoare potențialului artistic și creativ, și schimbarea percepției publice asupra rolului acestor persoane în cadrul comunității. De asemenea ...


LOcal media for sustainable Community AcTion in Europe – LOCATE (perioada de implementare 2013-2015)

Finanțator: ANPCDEFP prin programul „Învățare pe tot parcursul vieții” - Grundtvig Multilateral Project Parteneri: ABN Conzorio (IT), Asset Technology (GR), Intras (ES), Workers Educational Association (UK), MRS Consulting Ltd (UK) Proiectul are ca obiectiv sprijinirea comunităților în procesul de învățare. Detalii pe : http://www.locateproject.eu/


„Mediul profesional 2020“ – urmările psihosociale ale schimbărilor structurale de pe piața muncii din Europa – instrumente eficiente pentru o sanogeneză în firmele și organizațiile din sistemul de sănătate și de îngrijire a persoanelor în vârstă

(Proiect finanțat prin programul ERASMUS+, acțiunea cheie 2 – Parteneriate strategice, perioada de implementare 01.09.2014-31.08.2016). Parteneri: Nell-Breuning-Haus (Germania) – solicitant, 2) Europäisches Zentrum für Arbeitnehmerfragen (Germania), 3) ATB – Arbeiter-, Freizeit- und Bildungsverein (Italia), 4) ETÖK- Eesti Tööküsimuste Keskus (Esto...


Centrul de Educație Timpurie "CURCUBEU"

Promotor proiect: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Baia Mare Partener: Asociația “Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială” (PROIS-NV) Obiectiv principal Promovarea incluziunii sociale, a egalității de șanse și de gen la nivelul Regiunii Nord - Vest prinpromovarea perspectivei de gen în viața socială și prin dezvoltarea de noi servicii...


„Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competențelor manageriale pentru a genera un număr crescut de afaceri - NewBiz”

(POSDRU, CPP 176 Strategic - „România Start-up”, AXA PRIORITARĂ 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”) BENEFICIAR: Academia de Studii Economice din București PARTENER: PROIS-NV REGIUNI DE IMPLEMENTARE: Nord-Vest și Vest Prin...


BizStart - Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competențelor manageriale ale studenților și ale tinerilor întreprinzători pentru a genera un număr crescut de afaceri

(POSDRU, CPP 176 Strategic - „România Start-up”, AXA PRIORITARĂ 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”) BENEFICIAR: Academia de Studii Economice din București PARTENER: PROIS-NV REGIUNI DE IMPLEMENTARE: București-Ilfov și Sud-Ves...


1.„Inclusiv - Rețea de centre suport pentru integrarea persoanelor vulnerabile pe piața muncii în 6 regiuni din România” – proiect POSDRU dedicat grupurilor vulnerabile

Asociația „Pactul Regional Nord-Vest pentru Ocupare și Incluziune Socială”, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Fundația World Vision România, Fundația pentru Dezvoltarea Asociațiilor de Ajutor Mutual și Landsbond der Christelijke Mutualiteiten (Belgia) implementează în parteneriat proiectul „Inclusiv – Rețea de centre suport pentru integrarea...