BizStart - Dezvoltarea spiritului antreprenorial și a competențelor manageriale ale studenților și ale tinerilor întreprinzători pentru a genera un număr crescut de afaceri

Contact

Descriere

(POSDRU, CPP 176 Strategic - „România Start-up”, AXA PRIORITARĂ 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”, DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”)

BENEFICIAR: Academia de Studii Economice din București

PARTENER: PROIS-NV

REGIUNI DE IMPLEMENTARE: București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea competenţelor antreprenoriale şi manageriale ale studenților și ale tinerilor întreprinzători în vederea îmbunătăţirii performanţei şi formării profesionale actuale, pentru a dezvolta spiritul antreprenorial şi pentru a genera un număr crescut de afaceri. Proiectul va genera efecte pozitive asupra membrilor grupului țintă căci prin dezvoltarea competenţelor manageriale şi antreprenoriale, antreprenoriatul devine o opţiune de carieră. Ocuparea pe cont propriu este o alternativă și o opțiune importantă în condițiile în care efectele crizei economice asupra pieței muncii încă se resimt.

DURATA: 10 luni

<script src="https://www.eumanitar.ro/js/Slices/sitepublic/ong-details.js"></script>